Evangeliet etter Markus – Bibelsk action

Image

Markus er actionforfatteren blant evangelieforfatterne. I dette evangeliet er det ikke viet mye plass til lange taler eller poetiske skildringer. Her skjer det ting hele tiden med raske sceneskifter og Jesus som hovedperson.

Markusevangeliet er, som navnet tilsier, skrevet av Markus. Evangeliet ble skrevet ned mellom forfølgelsen under keiser Nero 67 e.Kr og ødeleggelsen av tempelet i år 70 e.Kr. Flere forskere antar at Markus er den nakne mannen som springer bort fra Jesus, når soldatene kommer for å arrestere ham (14:51-52).

Som de andre evangeliene, omhandler Markusevangeliet selve historien om Jesus da han vandret på jorden. Det som særpreger Markusevangeliet, er at det er skrevet på en måte som er lett å forstå og som innholder veldig mye av det Jesus gjorde. Siden Markus samarbeidet mye med Peter (en av Jesu nærmeste disipler), antar mange forskere at Peter er hovedkilden til dette evangeliet.

Boken begynner ganske enkelt med en introduksjon av hvem han skriver om – Jesus, Guds sønn. Så forteller han om Johannes døperen, en profet som ytre sett kunne virke litt sær (siden han bodde i ørkenen, gikk kledd i kamelhårskappe og spiste gresshopper). Markus går rett på sak, hopper over Jesus fødsel og oppvekst, og begynner på det punktet Jesus blir døpt av Johannes i elven Jordan og starter sin tjeneste.

I Markusevangeliet kan vi blant annet lese om da Jesus helbredet en blind mann, og flere episoder da han drev ut demoner. En gang mettet Jesus hele 5000 mennesker med bare fem brød og to fisker. En annen gang overrasket han disiplene ved å komme gående på vannet mot båten deres. Midt i alt dette gjengir Markus mye av Jesu undervisning.

Til de som har lyst til å være kristne, og være disipler, sa Jesus;

«Den som tenker på å følge etter meg, må la meg styre. Dere er ikke i førersetet, det er det jeg som er. « (Kap 8:34, fritt etter The Message)

Han fortalte også hele offentligheten hva som skulle skje med ham;

«Det er nødvendig at Menneskesønnen går igjennom en hel del lidelse, han vil bli satt på prøve, og bli dømt skyldig av lederne, øversteprestene og de religiøse lærerne, bli drept og deretter stå opp igjen fra de døde etter tre dager. Han sa dette enkelt og greit, slik at de skulle forstå det.» (Kap. 8:31, fritt etter The Message )

Oversikt:

A Innledning: Kap 1:1-13
B Jesu tjeneste i Galilea: Kap 1:14-6,13
C Tilbaketrekning til områder utenfor Galilea: Kap 6:14 – 8:30
D Reise til Jerusalem: Kap 8:31 – 10:52
E Tjeneste i Jerusalem: Kap 11 – 13
F Lidelse og død: Kap 14 – 15
G Oppstandelsen: Kap 16

Foto: Jeff Osborn, sxc.hu