Jesus

Hensikten med Jesu komme kan summeres slik: For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin eneste Sønn, for at alle som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men kjenne Gud og ha evig liv (Joh 3,16).

Fakta

Navn: Jesus – betyr Frelser
Tilnavn i Bibelen: Kristus -gresk: Den Salvede (samme som Messias på hebraisk)
Fødested: Betlehem i Judea
Oppvekst: Nasaret
Familie: Moren het Maria. Ingen jordisk far. Guds sønn ble inkarnert i verden ved Den Hellige Ånd, født av en jomfru. Josef tok et ansvar som jordisk farsrolle. Flere søsken.
Alder: Døde da han var ca. 33 år. Bibelens klare vitnesbyrd er at han stod opp tredje dagen og lever for alltid.

Jesu fødsel og barndom

Siden vår tidsregning har utgangspunkt i Jesu fødsel, er det naturlig å si at han ble født i år 0, selv om det hersker usikkerhet rundt det nøyaktige tidspunktet. Lukas sine to første kapitler, er den mest detaljerte historien om omstedigheten rundt Jesu fødsel. Fordi Herodes prøvde å drepe Jesusbarnet, tok Josef Maria og barnet med seg til Egypt, der de ble værende til kongen var død. Da vendt de tilbake og bosatte seg i Nasaret.

Jesu barndom og oppvekst er lite beskrevet i Bibelen. Et av unntakene er fortellingen om hans besøk og diskusjon med prestene i tempelet som tolvåring (Luk 2,22-52).

Jesu liv som voksen

Jesu tjeneste begynte for fullt da han ble døpt av Johannes. Guds stemme lød fra himmelen og Ånden kom over ham i en dues skikkelse. Etterpå ble han ledet ut i ørkenen av Den Hellige Ånd. Etter 40 dagers faste kom djevelen og fristet ham. Han sto imot disse fristelsene ved å bruke bibelvers. Etter denne testperioden var han klar til å begynne sin forkynnelse av Guds rike.

Jesu budskap

Jesus forkynte evangeliet om Guds rike. Håpet om Guds rike som fantes i den offisielle jødedommen, men messiasforventningen var sterkt politisk og nasjonalistisk orientert. Han kom også ofte i klammeri med fariseerne og presteskapet i religiøse spørsmål.

Han proklamerte at Guds rike var på vei inn i verden ved det han selv forkynte og ved de gjerninger han gjorde. Han underviste disiplene sine om å leve livet på Guds måte, og å be om at Guds rike skulle komme. Etter sin oppstandelse viste han seg for disiplene i 40 dager og snakket med den om ting som har med Guds rike å gjøre.

Et liv preget av bønn og mirakler

Jesus brukte mye tid i bønn til sin himmelske Far. Han gikk avsides for å søke Gud, ofte på natta. Selv understreket han at han bare sa det han hørte Faderen si og gjorde bare det han så Faderen gjøre.

Jesus gjorde mange tegn, under og mektige gjerninger. Han helbredet blinde, lamme, døve og mange syke. Han befridde mennesker som var besatt av åndsmakter. Til og med naturkreftene måtte adlyde han, da han stilte stormer og gikk på vannet. Ifølge Bibelen betyr disse tegnene at han var den Det Gamle Testamentet sa skulle komme, at han virkelig var Guds sønn og at han demonstrerte Guds vilje.

Jesu død

Jesus var klar på at han var kommet for å gi sitt liv for alle menneskers tilgivelse og frelse. De jødiske lederne, uvitende om hva de egentlig gjorde, anklaget Jesus for blasfemi. De overgav ham til Pilatus som dømte ham til døden ved korsfestelse. Det var romerske soldater som utførte dette. Apostelen Peter gjør det imidlertid klart at Gud stod bak for å fullføre sin plan: «Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet, akkurat som deres rådsherrer. Men slik oppfylte Gud det han på forhånd hadde latt alle profetene forkynne, at hans Messias skulle lide» (Apg 3,17-18).

Josef fra Arimatea fikk tillatelse fra Pilatus til å begrave Jesus. Graven ble beseglet av romerske soldater og vakthold ble satt ut, for å unngå at noen skulle stjele Jesu kropp og si at han var stått opp.

Jesu oppstandelse

Til tross for vakthold, stod Jesus opp og både noen av disiplene hans og flere kvinner som hadde kommet til graven for å salve kroppen hans, fikk se at graven var tom. Senere viste han seg for disiplene sine flere ganger og ved ett tilfelle viste han seg for en forsamling på mer enn 500 personer.

Jesu himmelfart

Før Jesus ble tatt fra disiplene sine, beskrev han oppdraget for dem og lovte at han skulle være med dem alle dager. Så ble han løftet opp rett foran øynene deres, og en sky dekket ham. Da hadde han tydelig sagt at han skulle komme igjen for å dømme levende og døde.