Peter

Peter er en av de mest sentrale personene i Det nye testamentet. Gjennom evangeliene, Apostlenes gjerninger og noen av Paulus sine brev blir vi kjent med denne helhjertete mannen. Han er også selv forfatter av to brev i Det nye testamentet. I disse to korte brevene tar han for seg en rekke temaer, med hovedvekt på hvem Jesus er, en disippels liv i hverdagen og advarsler mot religiøs vranglære.

Fakta

Navn: Simeon. Fikk navnet Peter (hebr. Kefas) av Jesus. Peter betyr stein / klippe.
Familie: Sønn av Johannes (fork. Jonas.) Bror av Andreas. (Begge disipler av Jesus)
Sivilstatus: Gift
Hjemsted: Betsaida. Flyttet senere med sin bror til Kapernaum.
Yrke: Fisker / apostel

Et nært forhold til Jesus

Bibelens fremstilling av Peter kommer først og fremst gjennom andres beretninger. Vi møter både hans svake og sterke sider. og sporer en utvikling av Peters karakter og modenhet over lengre tid, særlig gjennom evangeliene og Apostlenes gjerninger. Sammen med Jakob og Johannes, fikk Peter et ekstra nært forhold til Jesus. Dette nære forholdet gav Peter høy status blant disiplene, samtidig som Jesus behandlet Peter til tider ganske strengt. Peter ble betrodd mye, derfor skulle mye kreves av han senere.

Modig, men ikke feilfri

Første gang vi møter Peter er når Jesus inviterer han og broren Andreas til å følge Jesus. De var fiskere, men Jesus ville gjøre dem til menneskefiskere (Matt 4,19). Responsen lar ikke vente på seg. Peter og Andreas lar straks garnene ligge og følger Jesus. Denne besluttsomheten er noe som kjennetegner Peter som person. Han trenger ikke lang tid for å bestemme seg for noe. Og når han har bestemt seg, så gir han 100 %.

Samtidig tegner Bibelen et bilde av Peter som en som er langt fra perfekt. Peter er kjent for at han var feig og nektet for at han kjente Jesus (Luk 22,54-62). Likevel er Peter den Jesus spesielt henvender seg til om å ta et lederansvar etter oppstandelsen (Joh 21,15).

Åpenbaring om Kristus

Peter er sentral i hendelsene rundt Jesu liv og gjerning. Når han i Matteus kap. 16 får navnet Peter, er det i en situasjon der Peter setter ord på den forståelsen han har av hvem Jesus er – Messias, den levende Guds sønn. Jesus forklarer at det er på denne åpenbaringen Guds menighet skal bygges, et byggverk ondskapen ikke skal kunne stå seg mot.

Sentral plass i den første menighetens tid

Første delen av Apostlenes gjerninger, dreier seg i hovedsak om den tjenesten Peter hadde. Blant annet forkynner han evangeliet i Jerusalem på pinsedag, starter den første ikke-jødiske menigheten i Kornelius’ hus.

Forfatterskap

Vi har to brev i Det nye testamentet som er skrevet av Peter, kjent som Peters første og andre brev. I det første brevet skriver han om troen og håpet som er knyttet til Jesu liv, hans død og hans oppstandelse, også løftet om at han skal komme igjen. I det andre brevet går han sterkt i rette med vranglære som leder mennesker inn i et ugudelig og umoralsk liv, og oppmuntrer de troende i forventningen om Jesu gjenkomst.