Moses

Moses ledet israelittene ut av Egypt, på vei til landet Gud hadde lovt dem. Han ledet den første påskefeiringen verden har sett. Gjennom Moses fikk Israel De ti bud, retningslinjene for Guds folk.

Fakta

Navn: Moses = den som er dradd opp av vannet. Kan også utlegges fra mo-she (Nilens barn)
Født: ca. år 1500 f.Kr. i Egypt.
Familie: Far: Amram. Mor: Jokebed. Storesøsken: Aron og Mirjam. Av Levis stamme.
Alder: 120 år
Utdanning: Egyptisk visdom

Bakgrunn

Israelsfolket hadde bodd i Egypt i cirka 400 år. De levde som slaver. Egypterne fryktet israelittene fordi de var blitt så mange. Guttebarna skulle derfor drepes og Moses ble satt ut på Nilen i et forsøk på å redde han fra egypterne. Han ble funnet av Faraos datter, og fikk en god oppvekst og utdanning i Faraos hoff.

Da han var omkring 40 år gikk han for å se til forholdene hos sitt eget folk. Han så hvordan de ble undertrykt. Da han så en egypter som plaget en hebreer, slo han egypteren i hjel. Dette ble oppdaget og Moses måtte rømme fra Egypt for ikke å bli drept. Han kom til Midjan, hvor han giftet seg med Sippora.

Tilbake til Egypt

Gud viste seg for Moses i en brennede busk, og kalte ham til å utfri israelittene fra slaveriet i Egypt. Han var nå omkring 80 år gammel. Han dro tilbake til Egypt og gikk til Farao sammen med Aron og krevde at folket skulle få reise fra Egypt for å tilbe Herren. Farao nektet lenge og på Moses sine advarsler, sendte Herren plager over landet. Tilslutt gikk en dødsengel gjennom landet og drepte alle førstefødte av hannkjønn. Israelittene unnslapp fordi de hadde fulgt Guds Ord gjennom Moses og feiret påske. Blodet av påskelammet som var strøket på dørstolpene, berget dem.

Ørkenvandringen

Moses ledet folket gjennom Sinai-ørkenen. Når vi leser historien (2 – 5 Mos) ser vi at han var en ydmyk mann, ikke var styrt av egne ambisjoner. Han elsket Gud og levde som en tjener. Alle problemene folket skapte med opprør og misnøye, gjorde at Moses flere ganger måtte gå i forbønn for folket.

Pakt

Gud inngikk en pakt med Moses, en pakt som var med hele folket. Loven og De ti bud var grunnlaget for pakten, hvor folket skulle elske Herren sin Gud og leve i ærefrykt for ham. I en visjon fikk Moses tegningene til tabernaklet og så til at alt ble gjort i samsvar med disse da tabernaklet ble bygget. Han var den som stadig minnet dem om Herrens ord og avgjorde saker som folket hadde med hverandre.

Bilde på Jesus

Moses var en profet som pekte fram mot Jesu komme (5 Mos 18,15 og Apg 7,37). Utgangen fra Egypt, omtales i Det nye testamentet som et bilde på frelsen i Jesus Kristus.

Moses dør

Moses kom ikke selv inn i Kaanan, men han fikk se landet fra Nebo-tinden. Der døde han også, 120 år gammel, og Bibelen forteller at Gud selv begravet ham. Ifølge Bibelen sto det aldri mer fram en profet som Moses i Israel, en som Herren gav seg til kjenne for, ansikt til ansikt (5 Mos 34,10).