Abraham

Abraham reiste til Kanaan og ble stamfar til et nytt folkeslag. Gud ga Abraham et løfte om at han skulle bli far til mange og at de skulle være velsignet. I dag gjelder dette løftet for de troende.

Fakta

Navn: Abraham (hebr.: far til en mengde folk, opprinnelig Abram – opphøyet far)
Familie: Etterkommer av Noahs sønn Sem. Sønn av Tarah, fra Ur i Kaldea. Abraham var gift med Sara og er far til blant annet Ismael og Isak. Abraham var stamfar til David og Jesus.
Alder: 175 år

Nomadelivet og løftet fra Gud

Abram vokste opp i Ur i Kaldea. Der møtte Gud han og ba han bryte opp fra kjente omgivelser for å dra til et nytt land, for Gud hadde tenkt å gjøre han til et stort folkeslag. Senere da han kom til Kanaan, fikk han navnet Abraham av Gud. Videre utdypet Gud sitt løfte overfor Abraham, ved å love en sønn som skulle føre slekten videre.

Abraham og Lot

Abrahams nevø Lot var også med på reisen. Gud lot det lykkes for de begge og etter hvert fikk de så mye storfe og småfe at de måtte skille lag. Abraham lot Lot velge område først – han valgte et frodig område, mens Abraham bosatte seg i Hebron. Området Lot bosatte seg i, var bebodd av mennesker som levde umoralsk og seksuelt utsvevende. Da Gud jevnet byen med jorden, ble Lot og hans familie berget ved Abramhams bønner til Gud.

Isak og Ismael

Sara, Abrahams kone, var lenge barnløs. Hun lot derfor Abraham få sønnen Ismael med slavekvinnen Hagar. Ismael har senere blitt sett på som en stamfar til araberne. Han var imidlertid ikke den sønnen Gud opprinnelig ga Abraham løfte om.

Det gikk flere år før Sara endelig ble med barn og fødte etter hvert løftessønnen Isak. Etter at sønnen endelig kom til verden, ble Abraham satt på en stor test av Gud. Gud ba Abraham ofre sin sønn Isak, men Guds engel avbrøt Abraham da Gud såg at Abraham stolte på at Guds inngripen.

Abraham i Det nye testamentet

«Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn (…) Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.» (Gal 3,6-7 og 29)

På grunn av sin tro var Abraham rettferdig. De troende kalles derfor barn av Abraham. De som tilhører Kristus og tror på han, har fått de samme løftene som Abraham; de skal bli et stort folk, være velsignet og være til velsignelse (Gal kap. 3).