johannes

Johannes var en av de 12 disiplene som sto Jesus nærmest. Jesus gav ham og broren kallenavnet ”tordensønnene”, noe som kan tyde på et stort temperament. Samtidig var Johannes en av de som var mest opptatt av å understreke Jesu fantastiske kjærlighet.

Fakta

Navn: Johannes
Familie: Sønn av fiskeren Sebedeus og hans kone Salome. Bror til apostelen Jakob.
Alder: Trolig rundt 100 år
Hjemsted: Betsaida, nord for Gennesaret-sjøen
Yrke: Fisker

Johannes møter Jesus

Fram til Johannes møtte Jesus, jobbet han som fisker, sammen med sin far Sebedeus og broren Jakob. En dag de satt og reparerte garnene sine, kom Jesus forbi og sa til de to brødrene at de skulle følge ham. De forlot familiebedriften og ble trofaste etterfølgere av Jesus.

Etterfølger av Jesus

Johannes, Peter og Jakob var de disiplene som sto nærmest Jesus. Johannes omtalte seg selv flere ganger som «den som Jesus elsket». Johannes, Jakob og deres mor spurte en gang Jesus om de to brødrene kunne få sitte nærmest Jesus når han ble plassert på sin trone. Jesus refset dem for at de var så opptatt av makt og posisjoner. Den som er stor i Guds øyne er den som hjelper andre og ikke tenker på seg selv. Dette tok de lærdom av, senere ble de gode lederskikkelser blant de første kristne. Like før Jesus skulle dø, ville Jesus trekke seg tilbake til en hage for å be til Gud. Johannes, Peter og Jakob var med for å støtte ham i sorgen, men de var så trøtte at de sovnet flere ganger. Da Jesus ble tatt av romerne og ført til jødenes øversteprest, fulgte Johannes etter og kom seg inn på gårdsplassen foran øversteprestens bolig for å følge med på det som skjedde. Før Jesus døde ba han Johannes om å ta vare på sin egen mor, Maria. Maria skulle på samme måte se på Johannes som sin egen sønn.

Etter Jesu død og oppstandelse

Johannes var den første som kjente igjen Jesus etter han sto opp fra de døde. Det skjedde mens disiplene var sammen og fisket i Tiberias-sjøen. Jesus kom gående langs strandkanten, men ingen kjente ham igjen før Johannes så ham. Johannes var også med da Jesus for opp til himmelen foran øynene på disiplene. Senere ble Johannes og Peter arrestert av tempelets vaktstyrke fordi at de helbredet folk i Jesu navn og underviste menneskene i tempelet om Jesus. De ble sluppet fri igjen etter å ha blitt forhørt av de jødiske lederne i byen.

Forvist til Patmos

Johannes bodde flere år i Jerusalem og var en av lederne i den kristne menigheten. Etter hvert flyttet han trolig til Efesos, som lå på vestkysten av dagens Tyrkia, og var leder i menigheten der. Under den romerske keiseren Domitian (81-96 e.Kr.) oppsto det en forfølgelse av de kristne, og Johannes ble forvist til øya Patmos i Egeerhavet. Der viste Gud seg for Johannes og fortalte ham hva som skulle skje i framtiden. Johannes skrev ned de synene han så og i dag kan vi lese om dem i Johannes’ Åpenbaring.

Johannes’ siste leveår

Under keiser Nerva (96-98 e.Kr.) slapp Johannes fri fra Patmos og reiste tilbake til Efesos hvor han skrev ned evangeliet etter Johannes og hans tre brev i Bibelen. I brevene skrev han mye om at Jesus var både 100 % Gud og 100 % menneske, stikk i strid med gnostisk tenkning, som var populært blant datidens filosofer. Tradisjonen sier at Johannes var den eneste av disiplene som ikke ble drept på grunn av sin tro, og han døde rundt 100 år gammel i Efesos.