johannes_doperen

Johannes levde for å bringe følgende beskjed: «Omvend dere; for himlenes rike er kommet nær!” (Matt 3,2). Johannes skulle bane vei for Jesus og hans rike. Han døpte folket så de kunne være klare til å ta imot Guds sønn, Jesus.

Fakta

Navn: Johannes – hebr. Yohanan (uttales Jochanan). Betyr Gud er nådig eller Gud har vært nådig/vist seg nådig.
Familie: Foreldre: Sakarias og Elisabeth. Elisabeth var i slekt med Maria, Jesu mor. Faren var prest.
Alder: Ble født et halvt år før Jesus og døde før Jesus.
Hjemsted: Jerusalem
Tjeneste: Forkynner, veirydder for Jesus.
Samtidige: Historisk levde Johannes på samme tid som keiser Tiberius, landshøvdingen Pontius Pilatus, fjerdingsfyrstene Herodes, Filip og Lysanias, samt yppersteprestene Annas og Kaifas.
Død: Martyrdøden. Ble halshugget på befaling fra Herodes.

Sønn av en prest

Sakarias, faren til Johannes, ble varslet av en engel om at han skulle få en sønn kalt til tjeneste av Gud. Sakarias var prest, og tjente i tempelet da han fikk denne beskjeden.

Døperen i funksjon

Døperen Johannes fikk en oppgave av Gud: ”Det fremsto en mann utsendt av Gud, hans navn var Johannes; han kom for å vitne om lyset, for at alle skal komme til troen ved ham. Det var ikke han som var lyset, men han skulle vitne om lyset” (Joh 1, 6-8). Hans oppgave var altså å fortelle folk om Jesu ankomst, for at folk skulle la seg døpe og være klar til å ta imot det han sa. Mange trodde han og fulgte hans undervisning, samtidig som de religiøse lederne fryktet for å miste kontrollen over egne tilhengere. Johannes var tydelig på at han ikke var Messias, men kun en som skulle forberede hans inntreden i verden. Han uttrykte det slik: ”Jeg døper dere med vann. Men det kommer èn som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke en gang verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild” (Luk 3, 16).

Vekkelse i Israel

Forkynnelsen til Johannes skapte vekkelse. ”Da dro folk fra Jerusalem og hele Judea og hele landet om Jordan ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder” (Matt 3, 5-6).

Jesu dåp i Jordan

Johannes oppfylte sin livsoppgave ved Jesu dåp i Jordan (Matt 3,15). Selv om hans oppgave nå var fullført, fortsatte han å døpe folk en stund etterpå. Det var hans klare refs av Herodes sitt umoralske liv som fikk han sendt i fengsel og som til slutt gjorde at han ble halshugget.

forkynnelse