Paulus

Midt i sin forfølgelse av de kristne fikk Paulus et livsforvandlende møte med Jesus. Han ble en stor leder og apostel, som startet mange menigheter rundt Middelhavet. Han skrev brev til menighetene, og noen av brevene han skrev inngår i Bibelen i dag

Fakta

Navn: Saulus: begjært/utbedt, senere Paulus: lat: liten.
Familie: Paulus var født i Tarsus i Hellas, mens foreldrene var jøder. Enslig.
Alder: Ca. 65 år

Paulus før omvendelsen

Paulus var vel kjent med loven (Det gamle testamentet), og var en ivrig student av den fariseeriske lovlæreren Gamaliel. Siden antallet etterfølgere av Jesus vokste kraftig i tiden etter Jesu himmelfart, utløste det forfølgelse fra de jødiske lederne. Paulus støttet disse, og han deltok i steiningen av Stefanus (Apg 7,58). Det var mens han var på vei for å arrestere disipler i Damaskus at Paulus fikk et møte med Jesus (Apg kap. 9), der han mistet synet i tre dager. Disippelen Ananias helbredet Paulus, og Paulus lot seg døpe til et liv i Jesus etterfølgelse. Han endret livskurs og begynte å forkynne at Jesus er Herre.

Paulus som disippel av Jesus

Etterhvert ble Paulus en markant leder for det stadige voksende antallet Jesustilhengere. Han opplevde et kall til å arbeide for at også de som ikke var jøder skulle få høre om Jesus. Sammen med sine medarbeidere reiste Paulus rundt på flere misjonsreiser i den østlige delen av Middelhavet, og startet menigheter i mange byer. Paulus fulgte opp menighetene personlig, enten gjennom besøk eller gjennom brev. Paulus var også i fengsel flere ganger på grunn av sitt budskap om at Jesus var den eneste veien til Gud. Han døde ved halshugging i Roma.

Paulus sine brev

Mye av læren til Paulus finner vi i de 13 brevene i Det nye testamentet han forfattet. Her beskrives læren Paulus forkynte i menighetene. Paulus brukte mye tid på å utbrodere rekkevidden av Jesu død og oppstandelse. Det at Gud har innsatt Jesus til å være Herre i universet, har ifølge Paulus konsekvenser både for vårt syn på Gud, på oss selv, og på våre relasjoner.