Noah

Noahs ark ble redningen for mennesker og dyr da flodbølgen skylte over jorden. På forvarselet fra Gud ble Noah og hans familie berget fra dommen over ondskapen. Gud laget regnbuen som en påminnelse for oss om at Gud aldri mer ville sende en tilsvarende syndeflod.

Fakta

Navn: Noah (betyr hvile)
Familie: Sønn av Lamek. Kone, tre sønner og tre svigerdøtre.
Alder: 950 år
Yrke: Båtbygger og vingårdsbonde

Kjent som båtbygger

Noah fikk navnet hvile, fordi han skulle være en trøst i arbeidet og alt strevet det var å arbeide på jorden. Noah fikk tre sønner: Sem, Kam og Jafet. Han er mest kjent fordi han bygde en ark (en stor båt) som berget seg selv og familien (åtte personer) og et par av hvert dyreslag fra flommen som Gud sendte for å utrydde ondskapen på jorda. I sin samtid var Noah den eneste som ønsket å følge Gud.

Flommen

Noah bygde arken etter mål han hadde fått fra Gud. Han var 600 år da han gikk inn i arken med familien og alle dyrene. Vann som falt fra himmelen og fra kilder i jorden økte den stadig voksende flommen i 40 dager. I 150 dager stod vannet høyt over jorden før det begynte å trekke seg tilbake. Etter hvert fikk arken grunn under seg, men Noah måtte enda vente en tid før alt vannet var borte. Totalt var de i arken i ett år og sytten dager. En due som fløy ut fra arken kom først tilbake med et oljeblad i nebbet, og i neste forsøk kom den ikke tilbake. Det var tegnet på at de kunne gå ut av arken.

Etter flommen

Da alle var vel ute av arken, var noe av det første Noah gjorde å plante en vingård. Da han hadde høstet av vinen drakk han seg full og kledde seg naken. Sønnen Kam så faren sin slik og fortalte det til andre. Sem og Jafet gikk baklengs med et dekke over skuldrene og dekket faren sin nakne kropp mens de så bort.

Guds pakt med jorden

Gud gjorde en pakt (gav et løfte) med Noah, som inkluderte alt liv på jorden til alle tider. Aldri mer skulle alt liv bli utryddet i en flom. Regnbuen skulle være et tegn på denne pakten og minne om den.

Noah i Det nye testamentet

I Brevet til hebreerne blir Noah omtalt som en forkynner av rettferdighet, han bygde arken i tro til at Gud ville sende en flom. Han presenteres som en rettferdig og hederlig mann som vandret med Gud (1 Mos 6,9). Arken, som stod på tørt land da den ble bygget, vitnet om Noahs lydighet og tro til Gud. Dette til tross for at hans trosprosjekt trolig ble latterliggjort av tilfeldige forbipasserende.

I Det nye testamentet sammenlignes den tiden Noah levde med slik tiden skal være når Jesus kommer tilbake, dagen kommer plutselig mens de fleste lever intetanende sine vanlige hverdagsliv (Luk 17, 26-27). Hos apostelen Peter blir også historien om vannflommen brukt som et bilde på den kristne dåpen (1 Pet 3,20).