Adam_og_Eva

Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!»

Fakta

Navn: Adam (= menneske) og Eva (= livgiver / mor til alle som lever)
Tilblivelse: Adam: Formet av jord og blåst liv i gjennom nesen av Gud. Som skaper og livgiver blir Adam sønn av Gud. Eva: Bygd av et ribben, tatt fra Adam.
Barn: Ukjent antall sønner og døtre. Tre sønner er navngitt.
Alder: Adam ble 930 år
Bosatt: Eden, inntil de ble kastet ut av hagen.

De første menneskene

Adam og Eva er de to første menneskene på jorden. Bibelen forteller oss at de ble skapt i Guds bilde. Det betyr at de ble født til å ligne Gud og arve Guds egenskaper. De fikk i oppdrag å styre over skaperverket i tråd med Guds vilje. De skulle bli mange, fylle jorden og legge den under seg. Bibelen forteller ikke eksakt hvor mange barn Adam og Eva hadde, men de hadde en del. Først fikk de Kain og Abel, dernest Set, og senere levde de i mange år og fikk sønner og døtre (1 Mos 5,4).

Tatt av et ribben

Adam var i begynnelsen, til forskjell fra alle andre skapninger som Gud skapte, den eneste som var alene. Gud lot en tung søvn komme over Adam, åpnet siden hans og tok ut et ribben. Av dette bygget Gud en kvinne. Dermed ble kvinnen en hjelp som passer til Adam. Hun er hans like, fordi hun er tatt av ham. Dette gjør Paulus til et stort poeng i det Nye Testamentet i en sammenligning mellom Jesus og menigheten (Jesu brud).

Syndefallet

I Første Mosebok kapittel 3 leser vi om Adams og Evas synd. De ble lurt med på et opprør mot Guds grensesetting, og spiste fra det eneste treet de ikke hadde lov å spise av – kunnskapens tre. Rekkevidden av feiltrinnet var mer alvorlig enn enn vi kanskje tenker oss. Ved å gjøre dette, gikk de inn i et liv uavhengig av Guds styre. Resultatet av det var at jorda ble forbannet. Det betydde en hverdag hvor strev, sykdom og fravær av Guds liv var fremtredende. Samtidig gir Gud et løfte til Eva om en ætt som skal vinne tilbake det tapte og seire over Guds fiende, djevelen.

Menneskehetens representant

Adam betyr menneske. Selv om Bibelen presenterer Adam som en historisk person, blir Adam også en representant for hele den menneskerasen som arvet hans falne menneskenatur (Rom 5,12-15). I Paulus’ første brev til korinterne blir Adam omtalt som den første Adam, mens Jesus kalles for den siste Adam (1 Kor 15,21-22). Jesus representer den nye menneskenatur, gitt til alle som på grunn av tro har blitt forsonet med Gud og fått nytt liv.