Elia

Elia var en profet i Israel. Han var en ivrig forkjemper for Gud og kjempet mot avgudsdyrkelsen i landet. Dette gjorde at livet hans var preget av mye motstand, men også store mirakler.

Fakta

Navn: Elia
Familie: Uvisst
Alder: Uvisst
Hjemsted: Tisbe (muligens i Galilea)
Tjeneste: Profet
Omtalt i Bibelen: 1 Kong 17 – 2 Kong 2

Lys i en mørk tilværelse

Elia var en profet i Israel. Dette var en tid hvor nasjonen ikke brydde seg om Gud, og profetene var lite velkomne. Han hadde flere konfrontasjoner med kong Akab. Profeten Obadja opererte også på denne tiden.

Profetier om tørke

I regi av kong Akab, hadde Israel vendt seg fra Gud og begynt å tilbe avguder. Akab drepte Herrens prester, mens Ba’als prester ble vist stor ære. Det var da Elia profeterte tørke over Israel. Det skulle ikke komme regn før Elia befalte det. Etter over tre år med tørke profeterte Elia at det skal komme regn.

Underet med melet og oljekrukken

Under tørken måtte Elia gjemme seg for forfølgerene sine. Han oppholdt seg da ved elven Krit. Ravner kom til han med mat to ganger om dagen. Da elven var helt uttørket, bad Gud han gå til Sarepta hvor en enke ville forsørge han. Enken levde under trange kår, men siden hun livholdt Elia likevel, profeterte han at at melkrukken og oljekrukken hennes aldri skulle bli tom inntil tørken var over. Det er her uttrykket «Sareptas krukke» kommer fra (1 Kong 17,10-16). Senere døde sønnen til enken, men Elia ropte til Gud og gutten våknet til live igjen.

Elia viser at Herren er den sanne Gud

Akab påsto at Elia var skyld i tørken, mens Elia skyldte på at israelittene ikke brydde seg om Gud. Elia ønsket å demonstrere at Herren er større enn avgudene. Han samlet derfor hele folket og utfordret Ba’al-profetene: Elia og Ba’al-profetene skulle tilberede hvert sitt offer og påkalle hver sin gud. Den gud som ville svarer med ild, var den sanne gud. Hele dagen påkalte Ba’al-profetene sin gud, men ingenting skjedde. Da befalte Elia folket å helle vann over offeret sitt, og påkalte deretter Herren. Straks fòr det ild ned fra himmelen og fortærte offeret til Elia. Han befalte at folket skulle gripe Baal-profetene som deretter ble ført ned til Kison-bekken og drept der.

Elia forlater jorden

En gang gikk Elia og Elisja, disippelen hans, fra Gilgal til Jordan. Flere ganger i løpet av turen bad Elia at Elisja måtte forlate han. Elisja nektet imidlertidig å gå fra han. Elia tok kappen sin og slo på vannet. Da delte Jordan seg. Begge gikk da over Jordan på tørr grunn. På den andre siden av Jordan kom ildhester ned fra himmelen og tok med seg Elia opp til himmelen (2 Kong 2,2-11). Det var det siste man så til Elia i Bibelen, helt fram til både han og Moses møttte Jesus på et fjell i Det nye testamentet (Luk 9,30).

Elia i Det nye testamentet

Profeten Malaki varslet at Elia skulle komme igjen og rydde vei for Herren (Mal 3,1). Elia kom ikke igjen i egen skikkelse, men profetordet fikk sin oppfyllelse i Johannes døperen (Luk 1,17).