David
David var konge i Israel og Juda. Han var en dyktig musiker og djerv kriger. En av de mest kjente episodene i livet hans, er da han seiret over kjempen Goliat.

Fakta

Navn: David
Familie: Sønn av Isai, svigersønn til kong Saul
Alder: omkring 70 (f.1090f.Kr, d.1020f.Kr)
Hjemsted: Betlehem
Tjeneste: Konge (40 år over Juda, 33 år over Israel)

Den unge David

David arbeidet i sin ungdom som gjetergutt hos sin far. David var yngst blant åtte brødre. Etter at kong Saul feilet i å være den kongen Gud ønsket for Israel, sendte Gud profeten Samuel til å salve David til konge.

David slår Goliat

Filisterene hadde okkupert Israel og var klar til krig. Israel samlet også troppene, inkludert de tre eldste brødrene til David, og gjorde seg klar til kamp. Filisterkjempen Goliat kom med et tilbud til den israelske hæren. Israel skulle velge seg ut en mann til tvekamp mot Goliat. Den tapende part skulle da bli slaver for de andre. I 40 dager hånet Goliat Israel, siden ingen turte å møte han. Da kom David opp til leiren med mat til sine brødre. Da han hørte at ingen tok filisterens utfordring, uttalte han frimodig: «Hvem er denne filisteren som våger seg til å håne hæren til den levende Gud?» (1 Sam 17,26). Han stilte seg opp, uten militærutstyr, tok slyngen sin og sendte en stein mot Goliat. Steinen traff han i pannen og Goliat døde momentant. David hogget hodet av han med hans eget sverd. Filisterene forlot da Israel og dro hjem.

David blir konge

Etter Davids seier mot Goliat, valgte Saul å bruke David i hæren sin. David var en formidabel kriger og gjorde mange store seire for Saul. Da Saul merket at folket likte David mer enn han selv, ble han sjalu og ønske å drepe David. David måtte da leve på flukt i flere år. Han fikk flere sjanser til å drepe Saul, men turte ikke henrette kongen Gud hadde innsatt. Etter et slag ble imidlertidig Saul hardt skadet og valgt da å ta sitt eget liv. Det ble starten på Davids regjeringstid. Etter Saul sitt fall, ble riket delt. David ble først konge over Juda. Syv år senere ble han konge over hele Israel. Han var konge i 40 år til sammen.

Flere forfattere av bøker i Bibelen anerkjenner David som den beste konge Israel noen gang har hatt, siden han fulgte Herren helhjertet. Hans inderlige forhold til Herren skildres godt gjennom alle salmene David komponerte.

Jesus, Davids sønn

David blir ansett å være stamfar til Jesus. Gud lovet David at etterkommerne hans, gjennom alle tider, skulle sitte på Israels trone. Selv om Israel i GT kollapset, fikk dette løftet sin endelige oppfyllelse i at Jesus, Davids sønn, ble plassert på kongsstolen i Guds rike.