Åpne bibelteksten til Johannes’ tredje brev på bibelen.no.

Bakgrunnen for tredje Johannesbrev er den samme som for de to andre brevene Johannes har skrevet. Dette korte brevet er sendt til en navngitt person, Gaius, som ser ut til å være lederen i en menighet, som Johannes stadig har kontakt med. Emnet i brevet er personlig og praktisk, og tar opp hvordan menigheten mottar reisende tjenester.

Oversikt

Oversikt over 3. Johannesbrev
1,1 – 8 Anbefaling av Gaius
1,9 – 14 Fordømmelse av Diotrefes

Anbefaling av Gaius (1,1-8)

Tredje Johannesbrev åpner på lignende måte som andre Johannesbrev. Johannes skriver til Gaius og uttrykker glede over å høre rapporter om at hans «lever i sannheten» (1,2-4). Han har også hørt andre ting. Først roser han menigheten, ved Gaius, for at de har tatt imot reisende tjenester på en gjestfri måte, selv om de ikke personlig kjente dem på forhånd. Han oppfordrer dem nå til å «hjelpe dem videre på reisen» på en måte som er «rett for Gud» (vers 6).

Fordømmelse av Diotrefes (1,9-14)

Deretter har Johannes blitt klar over Diotrefes, som taler «ondsinnet sladder» om ham. Denne mannen nekter å ta imot de reisende brødrene i menigheten, og «støter» ut av menigheten» de som ønsker å ta imot dem (1,9-10). Johannes setter fingeren på Diotrefes sitt problem: Han vil gjerne være «den fremste der» (1,9). Johannes planlegger å komme og minne ham om hva han har gjort. I mellomtiden oppfordrer han menigheten til å fortsette å «gjøre det gode» (1,11), og når han kommer, vil de kunne «snakke sammen» (1,13).