Åpne bibelteksten til Johannes’ andre brev på bibelen.no.

Dette uttrykket kan tolkes på to måter:

  • Det kan henvise til en spesiell kvinne, som vi ikke lenger vet hvem er
  • Det kan være et billedlig begrep for menigheten. I så tilfelle ligner det på jødenes følelser for Sion, som Paulus kaller «vår mor» (Gal 4,26)

Oversikt

Det faktum at vi ikke med sikkerhet kan vite hvilke av disse to som er rett, har ingenting å si for betydningen av innholdet i brevet, som kan deles inn i to deler:

Oversikt over 2. Johannesbrev
1,1 – 6 Lev ut sannheten
1,7 – 13 Vern om sannheten

Lev ut sannheten (1,1-6)

Brevet begynner med en oppmuntring om å vandre i sannheten i det kristne evangeliet. Johannes stadfester de to sentrale sannhetene i det første brevet sitt, at leserne hans skal vandre i sannheten og at de skal gjøre det ved å elske hverandre. Å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er å «leve i kjærlighet» (1,4-6).

Vern om sannheten (1,7-13)

Johannes går nå videre fra den grunnleggende testen på kristen oppførsel – å leve ut kjærligheten – til den grunnleggende testen på kristen tro, som han underviser om i det første brevet: Personen Jesus Kristus. Han advarer leserne sine mot å se etter «forførere» og «antikrister» (1,7), som ikke erkjenner at Kristus kom i kjøtt og blod.

Deretter gir han en praktisk veiledning om at de ikke skal ha noe å gjøre med noen bekjennende kristne, som ikke holder seg til sannheten i evangeliet. For å ønske dem velkommen inn i hjemmet sitt, er å ta del i deres onde gjerninger (1,10-11). Johannes avslutter med å si at han har mye mer å si, som han vil gjøre når han kommer til dem neste gang.