Åpne bibelteksten til Paulus’ brev til Filemon på bibelen.no.

Brevet til Filemon er en demonstrasjon av kristen brorskjærlighet i praksis. I menigheten i Kolossæ var det også andre som eide slaver (Kol 4,1), og Filemons behandling av Onesimus ville bli et forbilde for forholdet mellom herrer og slaver i det kristne fellesskapet. Dette viser hvilken livsforvandlende virkning evangeliet har på sosiale forhold. Selv om brevet til Filemon ikke er et direkte angrep på slaveriet, var det uunngåelig at prinsippene om tilgivelse og respekt, satt ut i livet, førte til at slaveriet falt.

Oversikt over brevet

Dette personlige og troverdige brevet kan deles inn i to deler:

Oversikt over Paulus` brev til Filemon
A 1,1-7 Paulus’ bønn
B 1,8-25 Paulus’ oppfordring

Paulus’ bønn (1,1-7)

I likhet med mange av hans andre brev begynner Paulus med en bønn og takk for mottakeren av brevet. Filemon blir æret fordi han deler hans tro og kjærlighet. Han har gitt Paulus stor glede og forfrisket mange av de hellige.

Paulus’ oppfordring

Etter å ha oppmuntret Filemon, forsvarer Paulus Onesimus. Dersom han ville, kunne han ha befalt Filemon om å ta imot Onesimus (v 8), men han foretrekker å anmode ham om å gjøre det (v 9). Dette er  viktig innsikt i hvordan apostolisk autoritet utøves.

Paulus lager et festlig ordspill på navnet Onesimus, som betyr «nyttig, brukbar». Før omvendelsen hadde Onesimus vært unyttig for Filemon. Men nå, som en kristen, kan han leve opp til navnet sitt som en nyttig bror (v 11 og 16).

Det er tydelig at Paulus elsker Onesimus, som han beskriver som sitt «eget hjerte» (v 12) og «en elsket bror» (v 16). Faktisk ville Paulus mest av alt beholdt den unge mannen i sin egen tjeneste (v 13), men han visste at det var rett å sende ham tilbake. Han spør Filemon om å ta like godt imot Onesimus som han ville ha tatt imot Paulus selv (v 17), og han uttrykker tillit til at Filemon vil ta imot oppfordringen (v 21).

I avslutningen av brevet gjør Paulus det klart at han forventer å bli løslatt fra fengselet og at han vil besøke Kolossæ igjen (v 22). Brevet til Filemon er det siste i rekkefølgen av Paulus` brev i Bibelen.