Bibelen er verdens mest solgte, – og stjålne(!) bok. Store personligheter har gjennom verdenshistorien kjempet mot urettferdighet og undertrykkelse, fordi Bibelens budskap handler om frihet og rettferd. Mor Teresa, Martin Luther King og Bono i U2 er noen av dem.

Hva er det som gjør Bibelen til verdens mest innflytelsesrike bok gjennom verdenshistorien? For å svare på det spørsmålet, har vi prøvd å trekke fram ulike dimensjoner ved denne boken.

Bibelen – kilden til den kristne tro

Det anslås at omkring 2,1 milliarder mennesker tilhører kristendommen. Det vil si opptil 1/3 av jordas befolkning. Bibelen danner utgangspunktet for deres tro. Den danner grunnlaget for håp, verdier og mål, for virkelighetsoppfatning og for samfunnsengasjement blant kristne. Den har blitt lest, studert, analysert – og stadig vært relevant i møte med nye generasjoner og framvoksende kulturer.

Bibelen – et bibliotek

Bibelen er en samling av 66 bøker. De ulike bøkene har ulike forfattere, som har skrevet bøkene under inspirasjon av Den Hellige Ånd. Bøkene har ulike tema og litterære sjangre, men felles for alle bøkene er at de beskriver Guds plan om frelse for menneskeheten.

Bibelen – historie, visdom og poesi

Bibelen er et mangfoldig litterært verk som inneholder mange ulike sjangre. Her kan du finne historieverker om enkeltpersoner og nasjoner, profeters advarsler og oppmuntringer, følelsesladde salmer og sanger og tidløse ordtak og visdomsord. Tar man med evangeliene og brevene i det nye testamentet, ser man hvilket spekter av litteratur Bibelen består av.

Bibelen – historien om forholdet mellom Gud og mennesket

Bibelen er historien om hvem Gud er, og om menneskeheten og hvordan den har forholdt seg til Gud gjennom historien. Bibelen er slett ikke et glansbilde av mennesker som gjør alt riktig. Den beskriver både de som bruker sin innflytelse til å tjene Gud, og de som misbruker sin makt til egen vinning. Samtidig viser Bibelen hvordan Gud har kontroll, og alltid lar menneskene stå til ansvar for ham.

Bibelen – en bestselger

Russell Ash anslår at det har blitt solgt omkring 6 milliarder bibler siden Gutenberg fant opp boktrykkerkunsten. Den er langt foran neste bok på lista – Maos lille røde. En interessant kuriositet er at Bibelen ikke bare er verdens mest solgte, men også verdens mest stjålne bok!

Bibelen – ut til alle folkeslag

Ifølge De forente bibelselskaper (UBS) finnes det bibler, nytestamenter og bibeldeler på 2 454 språk. Disse språkene snakkes av over 5 milliarder mennesker. Av disse har 438 språk hele Bibelen på sitt språk.

Bibelen – for kristne, jøder og muslimer

Det er ikke bare for kristne at Bibelen er viktig. Jøder bygger sin tro på det gamle testamentet (Tanákh), i tillegg til Talmud – den muntlige tradisjonen. Muslimene holder også Bibelen for å være en hellig skrift.

Bibelen – en kilde til samfunnsforandring

Med Bibelen i hånda, startet William Wilberforce kampen for å avskaffe slaveriet i Storbritannias kolonier på 1700-tallet. Dette var midt i en tid hvor hele økonomien var bygget på slaveriet, men Wilberforce kunne ikke godta dette. Han er bare en av mange som har kjempet mot urettferdighet og undertrykkelse, fordi Bibelens budskap handler om frihet og rettferd. Blant de mer kjente personer i vår tid er Mor Teresa, Martin Luther King og Bono i U2.

Kanskje du er en av dem som også vil la deg inspirere av Bibelen til å skape en bedre verden?

Kilder: www.wikipedia.no, www.bibelen.no, www.tv2.no, Russell Ash (2002): Top 10 of everything