Åpne bibelteksten til Nahum på bibelen.no.

Personlig bakgrunn

Navn: Nahum betyr «trøst»
Hjemby: Elkosj, en by i det sørlige Juda, med usikker beliggenhet
Familie: Ukjent
Stilling: Ukjent
Samtidige: Jeremia (tidlige år), Sefanja og sansynligvis Habakkuk
Død: Ukjent

Historisk bakgrunn

Nahum profeterte under styringstiden til kong Josjia i Juda. Det nordlige riket hadde blitt ødelagt rundt 100 år tidliger av Assyria, som nå var en trussel for lille Juda. Assyrias kong Sankerib hadde gjort Ninive til sin hovedstad. Over hundre år tidligere hadde Ninive vendt om etter at Jona hadde forkynt til dem og trusselen om dom hadde blitt forhindret. Men de hadde raskt vendt tilbake til deres onde veier, og Nahum profeterte nå om byens nært forestående undergang. Jona hadde lagt fram et kall om omvendelse, men Nahum la fram en kjennelse om ødeleggelse. Dette må ha syntes usannsynlig i samtiden, siden Assyria var på høyden av sin internasjonale makt.

Ninive falt til slutt under Babylon i 612 f.Kr., og det ble slutt på terrorstyret til ett av de mest grusomme nasjoner i den antikke historien. Nahum profeterte spesielt at:

  • Byen ville bli gjort ende på av «en veldig flod» (1,8). Elven Tigris gikk faktisk over sine bredder og flodbølgene ødela deler av bymurene, og ga babylonerne en inngangsport.
  • Ninive ville «gjemme seg» (3,11). På kort tid forsvant ruinene etter byen under den forblåste ørkensanden og ble ikke gjenoppdaget før i 1842 e.Kr.

Oversikt

Oversikt over Nahum
Kap. 1 Ninives fall : Vissheten om at det skulle skje
Kap. 2 Ninives fall : Måten det skulle skje
Kap 3 Ninives fall : Grunnene til at det skjedde

Ninives fall: Vissheten om at det skulle skje (kapittel 1)

Profeten proklamerte dommen over Ninive med klare termer:

Men dette er Herrens påbud om deg [Ninive]: Ditt navn skal ikke leve videre. (1,14)

Herren hadde utsatt dommen lenge nok og byens undergang var nå uunngåelig. Selv om budskapet var rettet mot Ninive, var det ment å bli hørt som trøst av folket i Juda, som ville juble over at tyranniet og grusomheten til Assyria endelig var slutt. Naturens allmektige Gud ville fullføre det (1,3-6).

Ninives fall: Måten det skulle skje på (kapittel 2)

Her beskriver Nahum i malende tale beleiringen og invasjonen av byen og hvordan det resulterte i sammenbrudd. Han illustrerer de skarlagenrøde uniformene og skjoldene til de invaderende styrkene til kaldeerne (2,3-4) og de famlende forsøkene til kongen om å ordne sine tropper for å beskytte byen (2,5). Kaldeere er et annet ord for «babylonere». Kal­deerne var ganske enkelt en undergruppe fra det sørlige Babylonia, men navnet «Kaldea» ble stadig brukt for å betegne Babylonia som et hele.

I ruinene av byen, som fulgte deres gjenoppdagelse i 1842, så mange verdifulle ting dagens lys, men ikke noe gull eller sølv. Nahum forutså at invadererne kom til å plyndre disse verdifulle metallene (2,9). I 2,11-13 blir Assyria lignet med en løve. Dette var et passende bilde på et slikt grusomt og destruktivt folk. Løven var åpenbart et nasjonalt symbol og i byen var det mange løveskulpturer. Men når Herren proklamerte: «Jeg skal komme over deg» (2,14; og 3,5), ble selv dyrenes konge blir lagt ned.

Ninives fall: Grunnene til at det skjedde (kapittel 3)

Nahum beskriver Ninives synd, spesielt byens forferdelige grusomhet, «den blodige byen… aldri holder den opp å røve» (3,1). Men han skriver også at den er «full av løgn» (3,1) og materialisme – som prostitusjon. Den lurte mange til seg med løfte om rikdom og luksus (3,4).

For disse syndene ville byen bli ugjenkallelig ødelagt av Herren. Den ville lide den samme lagnad som Tebes (3,8-11), som en gang var hovedstad i Egypt, som assyrerne selv hadde tilintetgjort i 663 f.Kr. Og ingen ville være lei seg for Ninives «bortgang»:

Det fins ikke lindring for din skade, ulegelig er ditt sår. Alle som får høre om deg, skal klappe i hendene. For hvem har ikke gang på gang blitt rammet av din ondskap? (3,19)