Image

Jesaja kom med mange profetier om den framtidige frelseren som skulle komme. Både Jesu smertefulle død og sentrale sider ved hans fødsel og liv ble beskrevet mange hundre år tidligere av Jesaja.

 «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.» (Kap. 9:6)

Her forteller Jesaja om Jesus (også kalt Messias av jødene), 700 år før han blir født. Jesaja fortsetter med å beskrive den framtidige Messias, hva han kommer til å gjøre og hvordan han kommer til å være. Det som skjer ca. 700 år etterpå, er at Jesus oppfyller og gjennomfører alle de ting som Jesaja fortalte om ham. Hvordan kunne Jesaja vite alt dette om det som skulle skje? Svaret var at han ba mye og levde nært til Gud, og at Gud brukte ham som en slags budbærer om det som skulle skje i framtiden. Dermed kunne de som bygget livene sine på det gamle testamentet, 700 år senere forstå at Jesus var den Messias de ventet på.

Jesaja stammet fra adelig slekt, og tjente under fire konger i landområdet Juda («Sørriket») som rådgiver i sin tid. Han begynte sin virksomhet rundt 745 f.Kr. og holdt på helt til han ble drept over 40 år senere.

Jesajas bok er i hovedsak profetier, budskap fra Gud, talt gjennom Jesaja. Første del av boken (kap. 1-35) består stort sett av såkalte domsprofetier, hvor Jesaja advarte Israel og nabofolkene mot å ignorere Guds bud. Midt i boken finner vi et avsnitt om en av kongene Jesaja tjente under, nemlig kong Hiskia (kap. 36-39). Disse få kapitlene deler boken opp i to hoveddeler der den siste delen (kap 40-66) er profetier til trøst, oppmuntring og framtidshåp, hvor mange antydninger om Jesus er framtredende.

Utvalgte vers:

«Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.» (Kap. 7:14)

«Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.» (Kap. 53:5)

Oversikt:

A: Domsprofetier (Kap 1-35)
B: Om Kong Hiskia (Kap. 36-39)
C: Framtidshåp (Kap. 40-66)

Foto: istockphoto.com