Image

Esekiel tjente Gud som profet, et sendebud fra Gud. Alt det Gud bad ham om å si, det sa han.

 «Menneske, jeg setter deg til vaktmann for Israels ætt. Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg.» (Kap. 3:17)

Dette var Guds befaling til Esekiel; han skulle advare Israelittene mot å fortsette sin onde ferd. Han oppfordret de til å vende 180 grader rundt og begynne et godt liv, for seg selv og for de som var rundt seg, å begynne leve liv som ville være til glede for Gud. Slik fungerte Esekiel som en vaktmann, en som prøvde å vokte og advare sitt folk mot ondt. Litt på samme måte som gode foreldre vokter sine barn mot fare. Men det var ingen enkel jobb, Esekiel opplevd mye motgang, og ofte ville ikke folk høre på det budskapet han hadde fra Gud. Han delte også håp til folket. Selv om de var i fangenskap skulle de ved Guds hjelp atter en gang komme tilbake til sitt hjemland Israel.

Esekiel levde mellom år 622-570 f.kr. Han var for det meste prest i fangenskap blandt jødene som var ført bort til Babylon (nå en del av Irak).  Han startet sin tid som profet da han var 30 år, og fortsatte så langt vi vet i 22 år til. Esekiel selv er forfatter av denne boken.

Boken kan deles opp i 3 deler. Esekiel startet sin oppgave som profet i Jerusalem, der han prøvde å overtale folket til å vende om til Gud og dermed bli reddet fra undergangen (Kap. 1-24), men folket ville ikke høre. Videre da Jerusalem falt i år 587 f.Kr. ropte Esekiel ut advarsler til landene som frydet seg over Israels nedgang (Kap 25-32). Da Jerusalem falt ble Israelsfolket bortført som fanger til Babylon, sammen med Esekiel. Det fører han inn i en ny retning,  der han begynner å dele et budskap fra Gud, om hjelp og trøst til sine landsmenn (Kap 33-48).

Utvalgte vers:

«Du skal si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke at den ugudelige skal dø, men at han skal vende om fra sin onde ferd og leve. Vend om, vend om fra det onde livet dere fører! Hvorfor vil dere dø, israelitter?» (Kap. 33:11)

«Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem.» (Kap. 36:26-27)

Oversikt:

A Profetier FØR beleiringen av Jerusalem (Kap. 1 – 24)
B Profetier UNDER beleiringen av Jerusalem (Kap. 25 – 32)
C Profetier ETTER beliringen av Jerusalem (Kap. 33 – 48)
Gjenreisningen av Israel (Kap. 33 – 39)
Gjenreisningen av tempelet (Kap. 40 – 48)

Foto: istockphoto.com