Image

Nahum er kompromissløs i sitt budskap om at Ninive skal knuses, på grunn av ondskapen som råder der.

På den tiden Nahum videreformidlet Guds budskap mot Ninive, var Josjia konge i Juda, og Nordriket ødelagt av assyrerne. Ninive var blitt hovedstad i store Assyria som nå var en trussel mot lille Juda. Boken antas å stamme fra ca. 630 f. Kr..

Riktignok omvendte Ninive seg til Gud da Jona 100 år tidligere hadde befalt dem å gjøre det. Men det varte ikke lenge før de var tilbake til gamle vaner. I motsetning til Jona profeterte ikke Nahum om omvendelse. Ødeleggelsen var nå uunngåelig, Gud hadde fått nok. Dette må ha hørt temmelig sprøtt ut for folk flest, fordi Assyria var på toppen av sin makt. Men Gud var ikke med Ninive og dermed ble byen ødelagt på tross av sin materielle storhet.

Først forsikrer profeten at Ninive skal ødelegges og mener med det å dømme byen og samtidig trøste folket i Juda. Faktisk betyr navnet Nahum nettopp «trøst». Nahum forutså mange av enkelthendelsene som skulle skje med Ninive under ødeleggelsen. Videre forklarte profeten hvorfor byen ikke hadde livets rett; den var en syndens bule, full av forferdelig grusomhet, løgn og materialisme.

Nahums budskap kan oppsummeres slik: Ikke se opp til eller frykt denne fienden. De kommer til å bli dømt av nøyaktig de samme budene vi dømmes av.

Oversikt:

A Vissheten om Ninives snarlige fall: Kap. 1
B Måten fallet skulle skje på: Kap. 2
C Grunnene til at det skulle skje: Kap. 3

Foto: Roberto Oleotto, sxc.com