Image

Denne profeten bruker vakkert billedspråk for å få folks oppmerksomhet, idet han advarer om konsekvensene av å ignorere Gud. Og visste du at Mika forutså at Jesus skulle bli født i Betlehem?

Mika levde for omlag 2700 år siden. Profeten Mika kom fra Moresjet-Gat, fire mil unna Jerusalem, og var den eneste av småprofetene som advarte hele Israelsfolket, både Nord- og Sørriket. Han kom fra landsbygda, og profeterte ikke så mye om andre land. Dette skiller ham fra bl. a. Jesaja, som snakket mye om andre nasjoner.

Mika begynner med å advare forskjellige byer mot Guds dom, og her er han svært så poetisk. Den hebraiske originalteksten kan oversettes omtrent på denne måten: «Forteller-by, ikke fortell noe; Støvby, rull deg selv i støvet; Skjønnhetsby, gå inn i fangenskapet med din skjønnhet ødelagt.»

Han fortsetter med å beskrive med fargerike ord hvor fantastisk Guds rike kommer til å bli, og hvordan Guds folk skal skape fred på jorden. Siste del av boken beskriver Guds formelle anklage mot folket, og han oppfordrer dem til å gjøre opp for seg. Helt til slutt forsikres folket om at en liten del av Israel uansett skal få føre nasjonen videre. Denne resten henviser til den delen av jødene som var veldig ivrige på å dra tilbake til Judea fra Babylon.

Mika er likevel mest kjent for profetien om hvor Jesus, den salvede, skulle bli født: Betlehem. (Kap. 5:1)

Utvalgt vers:

«Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.» (Kap. 6:8)

Oversikt:

A  Guds dom vil komme hvis ikke israelittene slutter å synde: Kap. 1-3
B  Guds kommende rike vil gi rike velsignelser, samt at Guds folk vil bli til velsignelse: Kap. 4-5
C  Folket bør vende om før det er for seint: Kap. 6-7

Foto: istockphoto.com