Image

Når man driver på med et stort prosjekt, så har ting en tendens til å stoppe helt opp noen ganger. Man har alt man trenger: tid, ressurser, folk og kunnskap, men likevel er det noe som mangler. Det som mangler, er en motivasjon, en drivkraft for å få gjort det man skal. Det var en slik situasjon Guds folk var i da profeten Haggai kom til dem med en beskjed fra Gud.

Jødene hadde nettopp kommet tilbake fra nesten hundre år i fangenskap i landet Babylon. Gud hadde gitt den persiske kongen Kyros det innfallet at han skulle la jødene dra hjem igjen. De hadde fått beskjed om å bygge opp tempelet i Jerusalem for Gud (Esra 1:1-4). Jerusalem lå i ruiner, men folket som hadde vendt tilbake, hadde fått alt de trengte for å bygge det opp igjen. Likevel gikk arbeidet treigt. Fiendene la kjepper i hjulene for dem, slik at tempelet og nasjonen ikke skulle bli bygd opp igjen. Fiendene husket hva de mektige kongene i Israel hadde utrettet med Guds hjelp.

Gud sendte profeten Haggai for å snakke til folket på sine vegne. Da Haggai begynte å tale, pekte Gud på flere ting som ikke var som de skulle være. Gud mente de var blitt opptatt med uviktige ting, siden tempelet ikke hadde blitt bygd opp igjen ennå. Men Gud var for dem, han ville det beste for dem. Gjennom profeten Haggai fikk de motet tilbake, de trosset motstanden fra fiendene og bygde opp igjen tempelet.

Sentralt bibelvers

«Jeg er med dere, lyder ordet fra Herren.» (Kap 1:13)

Foto: David Duncan, sxc.hu