Image

Mange i vår tid savner en praktisk bruksanvisning for livet. Da er Ordspråkene verdt å sjekke ut. Boka inneholder ordtak om tilværelsens mange sider, og hvordan man bør leve livet på en god måte.

«Ja, kall på forstanden, og rop med høy røst etter innsikt. Let etter den som om det var sølv, grundig som når en graver etter skatter.«(Ordspråkene 2:3-4)

Kong Salomo var en meget vis mann, og hans visdom og rikdom var kjent i hele verden. Mest kjent er kanskje historien om da han løste konflikten mellom to kvinner som kranglet om hvem som var mor til en liten baby: «Hogg det levende barnet i to, og la de to kvinnene få hver sin halvpart.» sa Salomo (1.Kongebok 3:25). «Da flammet kjærligheten opp i henne som var mor til det levende barnet, og hun sa: «Hør på meg, herre! La henne få den gutten som lever, og drep ham ikke!» Men den andre sa: «Vi skal ikke ha ham, verken du eller jeg. Bare hogg til!». Ut fra disse reaksjonene forstod selvfølgelig Salomo hvem som var barnets rette mor, og han kunne gi henne barnet. Salomo blir i ordspråkene oppgitt som hovedforfatter, men ikke alle ordspråkene er likevel skrevet av Salomo. Agur og Lemuel er andre som er nevnt som forfattere av ordspråk i boken.

Mange tema berøres i Ordspråkene: Arbeidsmoral, familieliv, barneoppdragelse og hvordan man behandler andre mennesker. Rådene som gis er fortsatt meget dagsaktuelle.

«Som en gullring i et grisetryne er en vakker kvinne uten vett.» (Kap 11:22)

«Klok er den som samler i hus om sommeren, skam får den som sover når det er tid til å høste.» (Kap 10:5)

Oversikt

A: Visdommens vei (Kap 1-9)
B: Hovedsamlingen av Salomos ordspråk (Kap 10-24)
C: Flere ordspråk av Salomo, Agur og Lemuel (Kap 25-31)

Foto: istockphoto.com