Image

Guds Ånd har en iboende kraft som forandrer situasjoner. Ifølge Sakarja er all menneskelig kraft og strev fånyttes dersom Gud ikke er med på sakene.

Sakarja profeterte samtidig med Haggai rundt 520 f. Kr, men en del er skrevet mye senere, Sakarjas tjeneste varte i over 50 år, og mye av fokuset dreier seg om gjenreisingen av tempelet. Profeten Sakarja var på mange måter profeten Haggais motstykke. De utfylte hverandre på en god måte. Mens Haggai snakket jordnært om hva som skulle skje i nær framtid hvis tempelet ble gjenreist, satte Sakarja det inn i en større sammenheng, og profeterte om en mye større gjenreisning som skulle skje da Messias skulle komme.

Sakarja fikk mange syner og drømmer som fortalte om ting som fikk folket til å undre seg. Som vanlig, inneholdt profetiene han kom med løfter, formaninger, strenge ord og trøstende ord. Mye av det Sakarja sa peker fram mot Jesus. Noen av synene han fikk, var kompliserte gåter som Gud ga, og som Gud selv ga svaret på. Svarene var ofte korte og forståelige, og ettersom de kom fra Gud, ville de få stor betydning for det som skulle skje i framtiden for Israel og for verden forøvrig.

Sentralt bibelvers:

”Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, Allhærs Gud.”, (Kap 4:6).

Gud slår det klart fast at uten ham er vi hjelpeløse. Dette prinsippet finner vi igjen mange steder i Bibelen.

Oversikt:

A Åtte syner før tempelet er gjenreist: 1:1 – 6,15
B Fire budskap før tempelet er gjenreist: 7:1 – 8,23
C To lignelser etter fullførelsen av tempelet: 9:1 – 14,21

Foto: Jeff Hire, sxc.hu