Image

Profeten Malaki forutsier at det skal komme en mann som rydder vei og forbereder folk på at kongen Jesus Kristus skal komme.

Malaki levde i Nehemjas dager og profeterte rundt år 430 f. Kr. Hans forkynnelse er en respons på ugudeligheten blant folket og prestene, samt et kall til frelse.

Sistemann og kjendis

Det er noe spesielt med det siste kapitlet i en bok. Man vet at det som skjer her, enten kan være slutten på boka, eller noe mer irriterende – et løfte om en fortsettelse – som ikke er tilgjengelig ennå. Mange jøder tror fortsettelsen til Det gamle Testamentet fortsatt ikke har kommet, og står ved klagemuren i Jerusalem og ber Gud om befrielse for sitt folk. I den kristne verden opplever vi ikke den irritasjonen, for vi vet at fortsettelsen kom for over 2000 år siden med Jesus.

Jesus skal komme

Allerede på Jesu tid fikk de kristne øynene opp for at døperen Johannes og Jesus var de to Malaki hadde forutsagt skulle komme. Malaki forutsa også rekkefølgen på dem: Først han som ryddet vei for Kongen (døperen Johannes), og så selve Herren (Jesus).

Sentralt bibelvers

”Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.” (Kap 4:5-6)

Oversikt

A Irettesettelse av utroskap (Kap 1:1 – 2:16)
B Budskap om at Herren kommer (Kap 2:17 – 4:6)

Foto: istockphoto.com