Salmene uttrykker livets ulike sider!

Glad eller trist, begeistret eller redd? Salmenes bok skildrer på en fargerik måte de ulike sidene ved livet med Gud. Gjennom poetiske beskrivelser kan vi se hvordan mennesker har uttrykt alle slags følelser i forholdet sitt til Gud.

Bakgrunn

Salmene er skrevet av mange forskjellige forfattere over en periode på nesten 1000 år, men den mest kjente salmedikteren er Kong David. Totalt inneholder samlingen 150 forskjellige salmer, én for hvert kapittel. Blant de andre forfatterne i Salmene finner vi også Moses.

Innhold

Mange har vært i situasjoner der de ikke vet hva de skal gjøre og de føler at de ikke har kontroll over situasjonen. Det kan være at de er i en farlig situasjon og de frykter for hva som kan skje. I slike situasjoner vil mange rope til Gud, uavhengig om de kjenner ham eller ikke. David var i flere slike situasjoner, og flere av Salmene handler om hans desperate rop til Gud i vanskelige situasjoner.

I Salmene kan vi dessuten se mange eksempler på at Gud svarer bønn. Han hjelper mennesker i vanskelige situasjoner. Gud vil gripe inn og forandre vanskelige situasjoner til det gode. Flere av Salmene handler om takknemligheten og begeistringen David opplevde over å få bønnesvar.

«Lovet være Gud, han hørte bønnen min! Han beviste at han er på min side, jeg satser nå alt på han. Nå hopper jeg av glede, og roper og synger for å takke han.» (Kap. 28:6-7, fritt oversatt fra the Message)

Salmenes bok viser oss også viktigheten av å søke Gud selv om vi ikke har problemer. Selv om vi ikke har noe spesielt å be om, kan vi allikevel snakke med han og gi ham takk for hvem han er og alt det gode han gjør.

«Jeg vil alltid prise Herren og stadig lovsynge ham. Jeg roser meg av Herren; de hjelpeløse blir glade når de hører det. La oss sammen hylle Herren og prise hans store navn!» (Kap. 34:2-4)

Pekepinn på Jesu komme

Salmenes bok ble skrevet i god tid før Jesu fødsel. Likevel er det flere avsnitt i Salmene som kan forstås som skildringer av den kommende Messias – Jesus Kristus. Blant annet er Salme 22 en skildring som har flere klare likhetstrekk med smerten Jesus opplevde ved korsfestelsen. I evangeliene kan vi også lese at Jesus selv bruke vers fra Salmene for å forklare for jødene hvem han er (les f.eks. Luk 20:41-44).

Oversikt

A: Davids salmer (Salme 1-41)
B: David og Korahs salmer (Salme 42-72)
C: Asafs salmer (Salme 73-89)
D: Moses’ eller ukjente personers salmer (Salme 90-106)
E: Davids eller ukjente personers salmer (Salme 107-150)

Foto: istockphoto.com