Ester -skjønnhetsdronning og frihetsforkjemper!

Blant de vakreste i landet ble Ester trukket fram som den aller vakreste, og ville nok vært vår tids miss Universe. Men ulik mange andre misser som ønsker fred på jorden, fikk hun faktisk bringe fred og redde et helt folk fra utryddelse.

Esters bok er en historisk bok som også er den eneste boken i Bibelen som gir oss innsikt i livet til det store antallet jøder som bestemte seg for å bli i Persia, og ikke vende tilbake til Juda («Sørriket») etter at de var satt fri fra fangenskapet. Forfatteren av boken er ukjent: noen tror den er skrevet av Esra, mens andre mener forfatteren er Mordekai, som også er en av hovedpersonene i boken.

Ester var ei nydelig jødinne som levde i en tid da israelsfolket nettopp var fridd fra fangenskapet i Persia (dagens Iran). Mange israelitter hadde reist tilbake til Israel, men fortsatt var det noen igjen i Persia. Etter en stor «skjønnhetskonkurranse» ble Ester valgt ut som den nye dronningen, og giftet seg med kongen. I denne nye posisjonen som dronning, skulle hun bli den store heltinnen som reddet folket sitt fra plyndring og mord.

«For om du tier stille i en tid som denne, får nok jødene hjelp og redning fra en annen kant. Men du og din slekt vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er nettopp med tanke på en tid som denne at du har fått dronningverdigheten.» (Est 4,14)

Dette var ordene til Mordekai, Esters fosterfar, som utfordret Ester til å be kongen omgjøre beslutningen om å utslette jødene. Hun viste mot, spurte kongen og reddet folket sitt. Ester er i dag et forbilde for alle når det kommer til det å stå for sin tro, selv om det kan koste.

Oversikt:

A: Trusselen mot jødene bygger seg opp. (Kap 1 – 4)
B: Jødenes oppgangstid fram mot triumf og seiersfest. (Kap 5 – 10)

Foto: istockphoto.com