Nedtur uten Gud!

I ulike situasjoner og omstendigheter velger mennesker ulike løsninger. Første Kongebok viser hvordan israelittene hadde fremgang og vekst så lenge de holdt seg nær til Gud og lot han lede dem. Når de vendte seg bort fra ham, fikk de med en gang problemer.

Med Josva i spissen hadde Israel tatt over Kanaan, og israelittene hadde det godt, fordi de fulgte Gud. Desverre gjorde de ikke alt som Gud sa. De kvittet seg for eksempel ikke med innbyggerne som bodde i landet fra før. Det førte til problemer og at det gikk nedover med israelsfolket, blant annet fordi de ikke fulgte Gud men heller ba til andre folks guder.

Da de snudde seg bort fra avgudsdyrkelsen svarte Gud dem og hjalp dem tilbake til fred. Etter en stund krevde folket en konge, siden nabolandene hadde det. Boken forteller videre om alle kongene Israel hadde. Innholdet i boken går over hele 120 år og er skrevet av Jeremia rundt år 550 f. Kr.

Delingen av riket

Første Kongebok begynner med Davids siste dager som konge i Israel. Etter David blir sønnen Salomo innsatt som konge, og han befester raskt sin stilling som konge ved å fjerne alle som han anser som en trussel mot sin posisjon. Videre leser vi om en annen sentral hendelse i Salomos liv: Gud viser seg for Salomo i en drøm og spør ham om hva han vil at Gud skal gi ham. Salomo ber om visdom til å styre folket slik Gud vil. Et slikt svar liker Gud og han svarer med å gi Salomo både rikdom og ære, i tillegg til visdom.

Senere bygger Salomo tempelet i Jerusalem som hans far David allerede hadde lagt planene for. Velstanden og framgangen i landet under Salomo er stor. På slutten av regjeringstiden faller Salomo delvis ifra Gud og begynner å tilbe andre guder, noe som fører til problemer og opprør. Salomo blir etterfulgt av sønnen Rehabeam, og under ham fortsetter Israels forfall. Det ender med at landet blir delt i to riker: Israel i nord og Juda i sør. Boken forteller videre om kongene i de to rikene.

Profeten Elia

Siste del av Første Kongebok handler om profeten Elia, som hovedsakelig virker under regjeringstiden til kong Akab i Israel. Akab er en ugudelig konge, og Israel er preget av avgudsdyrkelse og åndelig frafall. Gud gjør mange store mirakler gjennom Elia, som også forkynner til folket at de må vende seg bort fra avgudene og tilbake til Gud.

Oversikt

A Salomos styre: Kap 1 – 11
B Delingen av riket: Kap 12 – 16
C Profeten Elia: Kap 17 – 22

Foto:istockphoto.com