Image

Bakgrunnen for dette korte brevet er lik bakgrunnen til det første brevet. Andre Johannesbrev er et kort, personlig brev i den tids stil, og var sendt til «den utvalgte frue og hennes barn» (vers 1). Dette uttrykket kan tolkes på to måter:Det kan henvise til en spesiell kvinne, som vi ikke lenger vet hvem er, eller det kan være et billedlig begrep for menigheten. I så tilfelle ligner det på jødenes følelser for Sion, som Paulus kaller «vår mor» (Galaterbrevet 4:26).

Det faktum at vi ikke med sikkerhet kan vite hvilke av disse to som er rett, har ingenting å si for betydningen av innholdet i brevet, som kan deles inn i to deler:

A Lev ut sannheten: vers 1-6
B Vern om sannheten: vers 7-13

Lev ut sannheten (1:1-6)

Brevet begynner med en oppmuntring om å vandre i sannheten i det kristne evangeliet. Johannes stadfester de to sentrale sannhetene i det første brevet sitt, at leserne hans skal vandre i sannheten og at de skal gjøre det ved å elske hverandre. Å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er å «leve i kjærlighet» (1:4-6).

Vern om sannheten (1:7-13)

Johannes går nå videre fra den grunnleggende testen på kristen oppførsel – å leve ut kjærligheten – til den grunnleggende testen på kristen tro, som han underviser om i det første brevet: Personen Jesus Kristus. Han advarer leserne sine mot «forførere» og «antikrister» (1:7), som ikke erkjenner at Kristus kom i kjøtt og blod.

Deretter gir han en praktisk veiledning om at de ikke skal ha noe å gjøre med noen bekjennende kristne, som ikke holder seg til sannheten i evangeliet. For å ønske dem velkommen inn i hjemmet sitt, er å ta del i deres onde gjerninger (1:10-11).

Johannes avslutter med å si at han har mye mer å si, som han vil gjøre når han kommer til dem neste gang.

Foto: istockphoto.com