Image

Paulus oppfordrer sin gode venn og medarbeider Timoteus til å holde fast ved alt Paulus har lært og undervist ham. Han oppmuntres til å la Bibelen være avgjørende når folk skal læres opp til et sunt liv i samsvar med Guds ønske.

Bakgrunn:

Brevet er skrevet i etterkant av brannen i Roma 64 år etter Kristus. Etter brannen forbød keiser Nero kristendommen. Dermed ble Paulus kastet i et fangehull i Roma. Paulus følte seg ensom og forlatt i denne tiden. Fra fangehullet i Roma skrev Paulus dette brevet til Timoteus rundt år 67. Paulus tror hans siste tid er kommet og brevet er trolig Paulus sitt siste.

Brevets innhold:

Til tross for omstendighetene, oppmuntrer Paulus Timoteus til å være utholdende i troen og fortsette å kjempe for evangeliet, selv om det kan innebære problemer og smerte. Han oppmuntrer Timoteus til å søke trøst hos Den Hellige Ånd som gir kraft og kjærlighet. Timoteus utfordres til å prioritere å hjelpe folk til å leve slik Jesus vil, og at dette går videre fra person til person.
Vanskeligheter vil komme, både i form av tåkeleggende religiøsitet og at menneskene heller vil følge sine egne lyster enn å følge Gud. Timoteus oppfordres til å holde fast på Bibelen, og bruke enhver anledning til å undervise den sunne lære, og aldri gi opp med dette. Paulus innser at livet nærmer seg slutten, at han vil bli henrettet snart, og gleder seg til å motta lønnen fra sin Far i himmelen.

Sentrale vers:

Den spesielle gaven som du mottok når jeg la hendene på deg og ba – hold den nådegaven brennende. Gus ønsker ikke at vi skal være sjenerte med hans gaver, men kraftfulle, kjærlige og sindige. (Kap 1:6-7, fritt oversatt fra The Message)

Gi videre det du hører fra meg – hele pakken – til pålitelige ledere som er i stand til å lære andre. (Kap 2:2, fritt oversatt fra The Message)

Ingenting er som Guds skrevne Ord til å vise oss veien til frelse gjennom troen på Jesus. Hver del av skriften er innpustet av Gud, og nyttig på mange måter – til å vise oss sannhet, avsløre vårt opprør, korrigere våre feil og trene oss til et liv på Guds måte. (Kap 3:15-16, fritt oversatt fra The Message)

Oversikt:

A Utholdenhet nå: (Kap 1 – 2)
B Trofasthet i fremtiden: (Kap 3 – 4)

Foto: Steve Woods, sxc.hu