Image

Ifølge Paulus er du ikke en kristen selv om du går i kirka, akkurat på samme måte som du ikke er en bil om du er født i en garasje. Hvordan kan man da bli kristen? Man må ta imot en gratis gave fra Gud.

Paulus skrev dette brevet for å oppmuntre og hjelpe menigheten i Efesus. Han peker på viktigheten ved at kristne holder seg samlet, og ikke splittes opp. Vi tror jo alle på den samme Gud, sier Paulus. Men noe av det viktigste budskapet Paulus bringer fram i brevet, er nettopp dette: 

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.» (Kap 2:8-9)

Den eneste veien til å få sin sak i orden med Gud, er ved å gjøre det på Guds måte – ta imot frelsen ved Guds nåde. Nåden er ikke noe man gjør seg fortjent til, og det er det Paulus kommuniserer: Du kan bli frelst uten å fortjene det! Du er ikke nødvendigvis kristen selv om du går i kirken, er snill mot andre eller drar på kristne leirer. På samme måte som du ikke blir en bil selv om du er født i en garasje, eller en hamburger av å spise på McDonalds. Tingene vi gjør kan være vel å bra, og vi kan leve så godt vi bare kan, men eneste måten å arve evig liv og bli frelst, er ved å tro på Jesus og at han døde og stod opp igjen for menneskenes skyld.

Vi kan dele brevet opp i to klare halvdeler. Første del forteller Paulus om alle privilegiene som kommer ved det å være en kristen (1:1-3:21). Videre peker han på det ansvaret det er å ha disse privilegiene (4:1-6:24).  Det er viktig med en sammenheng mellom det å tro den kristne lære og det å leve ut det kristne livet i praksis, skriver Paulus. I vår tid ser man også nødvendigheten av dette. Hyklerisk oppførsel, hvor mennesker sier noe og gjør noe annet, har aldri falt i god smak.

Bakgrunn

Byen Efesus lå i sin tid ved kysten til middelhavet i dagens Tyrkia. Efesus var et religiøst senter så vel som en viktig handelsby, og var kjent for sitt storslåtte tempel som var bygd for å ære Artemis, Zevs datter fra gresk mytologi. Paulus kjente godt til byen, og bodde der i tre år, men selve brevet ble skrevet mens han satt i fengsel, sannsynligvis i år 62 e.Kr.

Utvalgte vers:

«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem». (Kap 2:19)

«Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus«.(Kap 4:32)

Oversikt:

A Det Gud har gitt oss i Jesus: Kap 1:1 – 3:21
B Den kristnes liv: Kap 4:1 – 6:24

Foto: Ramzi Hashisho, sxc.hu