Image

Kjærlighet er mer enn bare følelser. Det handler om å bry seg om hverandre. Om å stå sammen gjennom tykt og tynt, og ikke være likegyldig til hvordan det går med hverandre. Denne kjærligheten er selve pulsen i det kristne livet.

Bakgrunn:

Korint var en sentral og stor by på Paulus sin tid. Den var kjent for å være en liberal by, hvor prostitusjon og blanding av religioner var vanlig. Med andre ord; Paulus hadde litt å jobbe med. Han kom til denne byen og var der i 18 måneder. Han sendte senere Apollos til byen, og sendte det første brevet rundt år 55 e.Kr. Paulus tar i dette brevet tak i de ulike utfordringene i denne menigheten.

Brevets innhold:

Det mest kjente budskapet i dette brevet, er Paulus sin skildring av kjærligheten i kapittel 13. I tillegg inneholder brevet mange praktiske spørsmål. Både spørsmål Paulus ønsker å ta opp, i tillegg til at han svarer på spørsmål menigheten har stilt han.

Paulus hadde mange ting på hjertet. Et problem han så i menigheten, var splittelsen som kom av at hver enkelt hadde sine «favorittforkynnere». Paulus understreket at Jesus er den de skal følge og holde seg til. Hvis de holdt seg til Jesus, ville de ulike forkynnerne bare vise ulike dimensjoner ved Guds rike. Et annet problem menigheten slet med, var at en person i menigheten var tatt for incest. Paulus tok et nødvendig oppgjør med dette, og anbefalte dem å utestenge personen inntil han hadde tatt et oppgjør med seg selv.

De hadde også en del spørsmål Paulus måtte svare på. En ting var spørsmålet om ekteskap, skilsmisse og enslige. Et annet tema var mat. Her understreket Paulus at de troende i utgangspunktet kunne spise hva de ville, men at de måtte tenke seg om før de spiste mat i fester hvor avguder ble feiret. Ikke fordi avgudene var noe å bry seg om, men fordi mennesker rundt dem kunne tro de spiste for å feire avgudene. Paulus beskrev også hvordan møter og samlinger skal gjennomføres. Paulus forklarte hvordan Herrens måltid(nattverden) skal spises; man skal ikke drikke seg full eller fråtse i mat uten å tenke på at de andre skal få. Herrens måltid er til for å minnes Jesus.

Sentrale vers:

«Gud sendte meg ikke for å få etterfølgere av meg selv, men for å forkynne budskapet om hva han har gjort, og samle etterfølgere av ham. Og Han sendte meg heller ikke for å drive med egen avansert retorikk, for at ikke den kraftfulle kjernen, Jesus Kristus på korset, skal forenkles til bare ord.» (Kap 1:17. fritt oversatt fra The Message)

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» (Kap 13:13.)

Oversikt:

A Det Paulus ønsker å ta opp: (Kap 1 – 6)
B Spørsmål Paulus må svare på: (Kap 7 – 16)

Foto: Sanja Gjenero, sxc.hu