Image

Den Hellige Ånd forandrer mennesker og gjør at Gud kan prate direkte med dem og gjøre mirakler gjennom dem.

Joel var en profet (ga folket beskjeder fra Gud) som levde under Israels storhetstid, mens kongene David og Salomo styrte. Etter Salomos død, ble riket delt i Juda og Israel, som begge gjorde ondt. Joel ble sendt til Juda for å si at Gud var mett på all ondskap og befalte slutt på det, ellers ville Han la fiendehærer innta landet.
Når Israelsfolket gjorde rett, velsignet Gud folket, men når de brøt Guds lov lot Gud dem oppleve vansker for å minne dem på at bare Gud var gud i Israel. Guds hensikt var å drive folket nærmer seg selv og å drive dem til å gjøre godt. Gud lovet at hvis folket sluttet med ondskap, så ville han velsigne dem med rikdom, lykke og overflod.

Løftet om Den Hellige Ånd

Joel talte til folket om at Gud ville gi Den Hellige Ånd (DHÅ) til alle slags folk, både store og små. DHÅ gjør mirakler, tegn og under, og gjorde at profeter som Joel kunne si ord direkte fra Gud. Det var også DHÅ som gjorde Salomo usedvanlig klok. Ikke uten grunn kalte Jesus DHÅ for «talsmannen».

Sentralt bibelvers

«En gang skal det skje, at jeg utøser min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetord; de gamle blant dere skal ha drømmer, og de unge skal se syner.» (Kap. 3:1)
(Dette ordet oppfylles i Apostlenes gjerninger Kap. 2:17-20)

Oversikt:

A Vanskeligheter for Guds folk: (Kap. 1:1 – 2:11)
B Anger, bot og bedring: (Kap. 2:12-17)
C Gud velsigner sitt folk og straffer fiendene: (Kap 2:18 – 3:26)

Foto: Manu M, sxc.hu