Image

Åpenbaringsboken er historien om det som er ekte og det uekte. Det som er født av Gud, og det som er menneskeskapt religion. Med bred pensel og fargerik bruk av symboler, skildrer boka endetidsdramaet hvor Jesus beseirer djevelen en gang for alle.

Bakgrunn for boka

Tradisjonen sier at forfatteren av Johannes’ åpenbaring er disippelen Johannes. Han fikk et syn da han befant seg på øya Patmos, utenfor kysten av Hellas. Allerede i den første setningen ser vi at åpenbaringen egentlig er en åpenbaring av Jesus. Mange mener Åpenbaringen ble skrevet under keiser Domitian (81 – 96 e.Kr). Andre hevder med stor sannsynlighet at den ble til like etter Neros død, men før Jerusalems ødeleggelse i år 70.

Ingen bok i Bibelen har vært utsatt for så mange spekulasjoner som denne. Den ble skrevet til en gitt gruppe troende midt i deres livssituasjon i det første århundret. En bok til oppmuntring i forfølgelse og trengsler for Jesu navns skyld.

Det greske ordet for åpenbaring, apokalypsis, betyr direkte oversatt ”avdekke” eller ”ta sløret bort”. Denne boken er den siste avdekking av Kristus og den viser også hans endelige triumf over djevelen.

Historien om det som er ekte og det som er falskt

Denne boka illustrerer fra flere vinkler at Jesus vinner over djevelen. Hvis du ser en fotballkamp på TV kommer alltid scoringene i reprise – du får se den samme scoringen fra mange forskjellige vinkler! Johannes Åpenbaring forklarer Jesu seier slik; den samme seieren beskrives fra flere ulike vinkler, på en poetisk måte. Boka er en sterk påminnelse om at Gud ikke var fjern fra våre lidelser, men alltid har alt under kontroll.

Boka hjelper oss også til å skille det ekte fra det som er falskt. Metaforene i boka handler om to kvinner: bruden og skjøgen (den prostituerte). To byer: Jerusalem og Babylon. Hele tida blir kontrastene satt opp mot hverandre mellom det gode og det onde, det ekte og det uekte. Boka er dramatisk, derfor har denne boka vært klangbunn for sanger som blant annet «Number of the beast» av Iron Maiden. Fokuset på det himmelske i boka er framtredende. Et eksempel på dette er tilbedelsen rundt tronen med alle englene, skapningene og Guds menighet.

Metaforer og tallsymbolikk

Hele teksten er som et stort bilde malt med ord, veldig fargerikt og malt med bred pensel. De som først mottok boken, forsto dens betydning fordi de var jødekristne som kjente skriftene godt. Nøkkelen til forståelse finnes derfor i Bibelen selv. De poetiske bildene som er brukt i Johannes Åpenbaring har sin bakgrunn i bilder, historier og symboler en finner igjen andre steder i bibelens poetiske og profetiske litteratur.

Oversikt over Johannes’ åpenbaring

A Innledning (Kap 1:1- 8)
B Sju brev diktert (Kap 1:9 – 3:22)
C Sju segl brytes (Kap 4:1 – 8:1)
D Sju trompeter lyder (Kap 8:2 – 11:19)
E Sju skåler tømmes (Kap 12:1 – 15:4)
F Sju syner om konflikt (Kap 15:5 – 16:21)
G Sju domsord (Kap 17:1 – 19:10)
H Sju virkelighets-syner (Kap 19:11 – 21:8)
I  Sju siste åpenbaringer (Kap 21:9 – 22:19)
J Jesu egen forsikring om hans gjenkomst (Kap 22:20 – 21)

Foto: istockphoto.com