Image

Det er ikke vanlig å se seg selv i speilet og deretter glemme hvordan man ser ut. Ifølge Jakob er det like rart å lese brukanvisningen som Bibelen er, men ikke følge den.

Jakobs brev er skrevet til «jøder i fremmede land». Det vil si kristne jøder som hadde flyttet til land som Antiokia, Fønikia og Kypros, der de hadde fortalt om Jesus til andre jøder. Brevet er det første brevet som er skrevet i Det Nye Testamentet, selv om det er plassert langt bak. Det er skrevet mellom år 45 og 49 e. Kr. av Jakob, halvbroren til Jesus.

Jakobs brev fokuserer på de praktiske sidene ved den kristne troen. Han mener at troen er verdiløs dersom den ikke får praktiske konsekvenser. Med andre ord: hvordan kan man påstå at man er en troende hvis den ikke får noen betydning for hvordan man lever?

Det er tydelig at mottakerne av brevet tidligere har tatt lett på mange ting som er viktig for Gud. Jakob er veldig konkret og direkte med dem i forhold til ulike tema, og påpeker en del dobbeltmoral hos dem. Ett tema var forskjellsbehandling av rike og fattige kristne. Et annet var at de rike stolte mer på pengene sine enn på Gud. Et tredje var om det man sier, ødelegger en selv og omgivelsene sine. Et fjerde problem var at de var så opptatt av å være populære hos andre, at de ignorerte hvordan Gud ville de skulle leve. Han sier det rett ut til de som leser brevet:

«Kjære venner, tror dere at dere vil komme noen vei hvis dere bare lærer de rette ordene, men ikke gjør noe som helst? Hvis noen snakker om troen, viser det at den personen virkelig tror? Hvis du f. eks. møter en gammel venn kledd i filler og halveis død av sult og sier: «God morgen, venn! Kle deg selv i Kristus! Bli fylt med den Hellige Ånd!», og deretter går vekk uten engang å gi ham et klesplagg eller en skål med suppe – hva hjelper det? Er det ikke åpenbart at det å snakke om hva Gud sier uten å gjøre det han sier er forferdelig dumt?» (Kap 2:14-17, fritt etter The Message)

Foto: Malinda Welte, morguefile.com