Image

Onesimos var en gang Filemons slave. Livet hans forandret seg totalt da han ble kristen. Han var ikke lenger bare en slave, men også en kristen bror som hans herre måtte behandle med respekt.

Bakgrunn

Dette brevet ble skrevet av Paulus mens han satt i fengsel. Han hadde flere fengselsopphold, men dette brevet ble sannsynlighvis skrevet i omlag år 60 e.Kr. fra fengselet i Roma.

Bønn om tilgivelse

Dette brevet er et personlig brev som Paulus skriver til sin venn Filemon. Brevet er en bønn om at Filemon skal ta i mot Onesimos med åpne armer. Onesimos har tidligere vært slave hos Filemon. Paulus ber om at ikke skal ta imot han som en slave, men som en elsket bror (v.16). Onesimos har blitt kristen og fortjener å bli behandlet som en bror. Paulus er også villig til å betale hvis Onesimos skylder Filemon noe eller har gjort han urett.

Det er tydelig at Paulus bryr seg mye om Onesimos. Han skriver at det er som om han sender sitt eget hjerte (v.12). Paulus ønsker at Onesimos skal bli tatt imot som om det var han selv som kom.

Oversikt

A Hilsen.(Vers 1-3)
B Paulus takker Gud for Filemon og menigheten. (Vers 4-7)
C Bønn om at ta imot Onesimos.(Vers 8-22)
D Hilsen. (Vers 23-25)