Image

Noen vil si at det er like riktig å kalle Apostlenes gjerninger ”Den Hellige Ånds gjerninger”. Grunnen til det, er at Den Hellige Ånd er den som gjør alt det uvanlige som skjer i denne boken mulig. Den Hellige Ånd virker gjennom kristne som vil leve for og tjene Gud. Syke blir helbredet. Folk som knapt nok har gått på skole snakker språk de aldri har kunnet snakke. Gud lar mange usedvanlige mirakler skje gjennom hendene til helt vanlige, kristne folk.

Viktig bindemiddel

Det er evangelisten Lukas som har skrevet Apostlenes gjerninger. I likhet med Lukasevangeliet, begynner boken med en hilsen til mottakeren Teofilus. Måten Lukas skriver på, minner mye om et kort filmklipp på moderne TV som kort forteller hva som skjedde i siste episode, «Tidligere på Grey’s Anatomy…». Dermed har Lukas til sammen skrevet om en periode på over 60 år. Apostlenes gjerninger er et viktig bindemiddel i Det Nye Testamentet. Det binder de fire evangeliene sammen med brevene og Åpenbaringsboken. Dersom vi ikke hadde hatt Apostlenes gjerninger, så hadde vi hatt et stort hull i kunnskapen om hva som skjedde med de første kristne og hvordan de levde ut menighetslivet i den første tiden.

I begynnelsen av boken får disiplene Den Hellige Ånd, som Jesus hadde lovet dem. Det var denne Ånden de gamle profetene hadde snakket om for hundrevis av år siden. Det blir mildt sagt en livsforvandlende opplevelse for dem! Alt det som skjer videre, tar utgangspunkt i det som skjer på pinsedag, for nå har eldgamle løfter endelig gått i oppfyllelse. (Joel, 1-5)

Sentrale bibelvers

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt i hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.” (Kap. 2,42-47, Norsk Bibel-88)

Disse bibelversene oppsummerer livet til den første kristne menigheten.

Oversikt

A Apostlene i Jerusalem, med fokus på Peters tjeneste. Kap 1 – 7
B Apostlene i Judea og Samaria (områdene rundt Jerusalem), med fokus på Peters tjeneste. Kap 8 – 12
C Fokus på Paulus’ tjeneste i den gresk-romerske verden. Kap 13 – 28

Foto: Shirley B, sxc.hu