Image

Kan man være glad når man sitter i fengsel? Paulus ble så begeistret over det som skjedde utenfor fengselsmurene, at fortvilelsen over å bli holdt fanget forsvant. Når man selv ikke kan bevege seg fritt, kan man likevel glede seg over å høre om andres fremgang. Paulus’ brev til de kristne i Filippi er et eksempel på en glede som varer. En glede man kun finner i Jesus.

«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» (Kap 4:4)

Bakgrunn

Paulus besøkte Filippi første gang på sin andre misjonsreise. I Apostlenes gjerninger 16:12-40 kan vi lese om hvordan en kvinne som het Lydia ble kristen, og hvordan menigheten i Filippi ble startet. Paulus hadde et nært forhold til menigheten der, og de støttet ham trofast i hans arbeid med å spre det kristne budskapet: evangeliet. 11 år etter møtet med Lydia sitter Paulus i fengsel i Roma, og menigheten i Filippi har akkurat sendt Epafroditus til ham med hilsninger og økonomisk hjelp. Paulus skrev brevet både for å takke dem, og for å oppdatere og oppmuntre de kristne i menigheten.

Glede, holdninger og evangeliet

Paulus’ brev til filipperne er ikke bare en takk for økonomisk hjelp, men det er også fylt av glede, kjærlighet og takknemlighet for at de står sammen med ham i arbeidet for evangeliet. Selv om Paulus sitter i fengsel, så uttrykker han stor glede, og ønsker at menigheten i Filippi også skal glede seg sammen med ham. (Fil 2:17-18) Han understreker at deres glede skal være ”i Herren,” og ikke avhengig av de ytre omstendighetene rundt dem. (Fil 3:1)

En annen ting som opptar Paulus er holdninger og måten mennesker tenker på. Det er viktig å fokusere tankene sine på det som er godt og rett (Fil 4:8). Han fremhever holdninger som ydmykhet og det å sette andre høyere enn seg selv (Fil 2:2-5). Hyllesten til Kristus (2:6-11) viser hvordan Jesus ydmykte seg selv og senere ble opphøyet av Gud til å bli herre over alt. Paulus benytter også anledningen til å fremheve at hans eget fengselsopphold er med på å gi fremgang for evangeliet om Jesus (Fil 1:12), og han oppmuntrer dem til å leve et liv som er ”evangeliet verdig” (Fil 1:27).

Sentrale bibelvers

«Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk» (Kap 4:13)

«Alt det som jeg tidligere tenkte var så viktig er fjernet fra livet mitt. Sammenlignet med privilegiet det er å kjenne Jesus personlig og følge Ham – alt jeg tidligere brukte masse tid på er uviktig – ren dritt! Jeg har kastet alt dette i søpla så jeg kunne omfavne Jesus – og bli omfavnet av ham. Jeg ville ikke ha noe skjørt og mindreverdig grunnlag i livet som kommer av å følge en liste med regler, når jeg kan få et robust grunnlag ved å stole på Jesus – og få Guds rettferdighet.» (Kap 3:7-9, fritt etter The Message)

Kronologi:

A Paulus’ takk og bønn for menigheten (Kap 1:1-11)
B Paulus sin egen situasjon i Roma (Kap 1:12-30)
C Jesus som eksempel for de kristnes liv (Kap 2:1-30)
D Advarsler og oppmuntringer for det kristne livet (Kap 3:1-21)
E Guds fred og omsorg for de troende (Kap 4:1-23)

Foto: Jessica Bowden, sxc.hu