Samuel og David opplevde Guds kall i ung alder!

Mirakelbarnet Samuel blir født og hjelper landet Israel å komme seg på beina. Her kommer også David – Guds kjempe – som dreper bjørn og løve med bare hendene, og som redder Israel fra Goliat med slynge og stein!

Bakgrunn

Det er ikke helt sikkert hvem som har skrevet boken, men mest sannsynligvis er det Samuel som skrev ned det som skjedde mens han levde, og så fylte presten Abjatar inn resten etter hans død. Boken er skrevet mellom 931-722 f.Kr. en ganske lang periode, så det skjer mye forskjellig i første samuelsbok.

Samuel

Boken begynner med Hanna, en kvinne som ikke kunne få barn. Hun var svært lei seg for dette, og ba til Gud om hun kunne få en sønn. Hun ville til og med la han vokse opp i tempelet og dermed innvie han for Gud. Gud gav henne en sønn, og hun gav han navnet Samuel. Samuel vokste opp i tempelet, under oppsyn av presten Eli. Han vokste opp til å bli en god leder for Israel. Han ledet folket til å følge Guds veier.

Selv om Samuel var en god leder, fulgte ikke sønnene hans eksempel. Israellittene ble derfor veldig skeptisk til at disse skulle overta lederskapet etter Samuels død. På tross av Guds advarsler, ville de derfor heller ha en konge som alle de andre nabofolkene hadde.

Saul og David

Saul, en høy og vakker mann, ble den første kongen i Israel. Uheldigvis var han så selvopptatt og redd for folkemeningen at han viste seg å være en elendig konge.

Gud ba derfor Samuel om å salve en ny konge over Israel. Selv om ikke den nye kandidaten var like erfaren, veltrent og kjekk som Saul, var Gud ute etter de indre kvalitene.

«Utseende er ikke alt. Ikke bli imponert over utseendet hans. Jeg har allerede vraket ham [Eliab, Davids bror]. Gud dømmer personer annerledes enn mennesker gjør. Menn og kvinner ser på utseendet, men Gud ser på hjertet» (Kap. 16:7, fritt etter The Message)

David er mest kjent fra historien om David og Goliat, der David slår den tre meter høye kjempen med bare stein og slynge. Selv om Goliat hadde alle fysiske forutsetninger for å slå David, hjalp det ikke når David hadde Gud med seg på laget.

«David svarte: «Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd; men jeg kommer mot deg i navnet til Herren, Allhærs Gud, han som er Gud for Israels fylkinger; ham har du hånet.»  (Kap 17:45)

David ble svært populær blant folket for sin modige stil, noe som gjorde Saul misunnelig. Han forfulgte David, men David unnlot å ta igjen med samme mynt. Saul endte selv med å dø i krig mot filisterne.

Foto: Rodrigo Vieira, sxc.hu