Samson var kjent for sin enorme styrke

Folket er på på vei bort fra Gud og lever sine liv uten hensyn til Gud. Guds svar på dette er å reise opp ledere som bidrar til at folket igjen kommer nærmere Gud. Mest kjent er Samson som banker en løve og ødelegger et tempel i kampen mot fienden.

Boken er nedskrevet rundt år 1000 f. Kr. Forfatter er noe usikkert, men man tror det er Samuel sammen med profetene Natan og Gad. Dommerne omhandler tiden etter Josvas død, og varer frem mot når Israel får sin første konge. På denne tiden hadde israelsfolket fått loven og de ti bud fra Moses, og hadde etablert seg i Israel etter fangenskapet i Egypt.

«De sviktet Herren og dyrket Ba’al og Astarte-bildene.» (Kap. 2:13)

Dommernes bok er en fortelling om hvordan israelsfolket stadig vender seg bort fra Gud og søker avguder. Gud hjelper folket ved å sette Dommere inn som ledere for nasjonen. Dette er trofaste tjenere som kommer i lederposisjon på grunn av deres sterke karakter og naturlige lederegenskaper. De hadde folkets respekt, anerkjennelse og tillitt, og ledet de på ulike måter. I boken finner vi totalt tolv dommere, og en mengde spennende historier. Samson er nok den mest kjente dommeren; han rev blant annet en løve i fillebiter, fanget mange rever og ødela et tempel med bare hendene. Gideon, en annen dommer, er kjent for å vinne krigen mot Midjanittene selv om han møtte opp med bare en håndfull mengde krigere. En tredje dommer er kvinnen Debora som også var profet

Slik omtales dommerne i det nye testamentet:
«Gjennom deres troshandlinger, overvant de kongeriker, oppnådde rettferdighet og fikk løfter oppfylt. De lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og førte fiendene på flukt.» (Hebreerbrevet 11:33-34, fritt etter The Message)

Foto: istockphoto.com