Image

Hvor blir det av Jesu gjenkomst? Svaret Peter gir, er at Gud vil at flest mulig skal vende om til Gud.

«Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.» (Kap 3:9)

Gjennom brevet ønsker Peter å vekke leserne, slik at de skal leve slik Gud ønsker, og ikke gå sin egen vei. Noen mennesker hadde begynt å spotte og si at Jesus var litt vel treig med å komme tilbake. Peter svarer på dette med å si at Gud ikke ligger etter skjema, men at Han venter tålmodig på at flere skal komme til tro på Ham. Men når Gud en dag kommer, kommer han uten å varsle det via verdens nyhetsbyråer. Vær derfor forberedt, er Peters budskap.

Peter skrev dette brevet rundt år 66-67 e.Kr, sannsynligvis i Roma kort tid før sin død. Han sendte brevet til de samme som han sendte sitt først brev, nemlig ulike kristne forsamlinger spredt omkring i vår tids Tyrkia. Etter den store brannen i Roma (64 e.Kr.) ble det en stor etterfølgelse av de kristne fordi keiser Nero mente det var de som var skyld i brannen. Fire år etter led Peter martyrdøden ved at han ble korsfestet opp ned i Roma.

I første kapittel oppfordrer Peter leserne til å leve hellige liv, det vil si å leve ut det livet som Gud har gitt dem, uten å gjøre ondt. Videre i 2. kapittel advarer han de kristne mot mennesker som kommer for å lede dem bort fra Gud. I siste kapittel påpeker Peter at Gud er tålmodig, Han vil ikke at noen skal dø, men at alle skal få leve evig med Ham.

Oversikt:

A Oppmuntringer til å leve for Gud: Kapittel 1
B  Advarsler mot vranglærere: Kapittel 2
C Oppmuntringer i forhold til Jesu gjenkomst: Kapittel 3

Foto: Carin Araujo, sxc.hu