Image

En rød tråd i brevet Timoteus mottar fra sin gode venn Paulus, er hvordan Jesus ønsker at menigheten, Guds hus, skal være. Paulus var verken opptatt av kirkebygg eller type musikk på møtene, men på de indre kvalitene på menigheten. Paulus ber Timoteus om å være et forbilde i hele livet han lever, slik at folk kan lære gjennom hans liv.

Bakgrunn

Timoteus var halvt jøde, og kjente derfor godt til det gamle testamentet. Timoteus ble en av apostelen Paulus’ nærmeste medarbeidere og fikk ansvaret for å følge opp en rekke menigheter. Timoteus var i byen Efesos da han mottok et personlig brev fra Paulus. Brevet inneholder 6 kapitler, og dateres til rundt år 64 e.Kr.

Advarsel mot falsk lære

I første kapittel ber Paulus Timoteus være våken for at ikke noen blander inn andre ideologer i det kristne budskapet, eller at de får feil fokus. Blant annet var noen mer opptatt av slektstavlene i det gamle testamentet enn budskapet om Jesus. I tillegg advarer Paulus mot folk som er opptatt av å finne opp strenge regler rundt mat og samliv som Gud ikke hadde talt om (kapittel 4).

Andre var så fastlåst i pengene sine at pengene styrte livet, i stedet for Gud. Paulus advarer mot dette, fordi det fører så mye negativ med seg. I stedet anbefalte han dem å være gavmilde og dele med andre.

Viktige trekk ved menigheten

Paulus gir også retningslinjer for hvordan menigheten skal fungere. Man oppfordres til å be og takke for alle mennesker, og spesielt for myndighetene. Dessuten lister Paulus opp kriterier for hvilke egenskaper ledere og andre sentrale personer i menigheten skal ha. Det er tydelig at Paulus er mer opptatt av personlig integritet og karakterstyrke, enn av begavelse og ekstreme talenter. En annen viktig side er at menigheten skal støtte enker uten familie, og ta seg av dem. De som har familie, oppfordres til å ta seg av sine familiemedlemmer.

«Ikke la noen rakke ned på deg på grunn av at du er ung. Lær de som tror med hele livet ditt: ved ordene, fremferden, kjærligheten, troen og ved din integritet.» (Kap 4:12, fritt fra the Message)

Oversikt:

A Innledning: (Kap 1:1-1:2)
B Problemet med falsk lære: (Kap 1:3-1:20)
C Offentlig tilbedelse og lederskap: (Kap 2:1-3:16)
D Vern mot falske lærere: (Kap 4:1-4:16)
E Hvordan behandle ulike grupper mennesker: (Kap 5:1-6:2)
F Rett holdning til velstand: (Kap 6:3-6:19)

Foto: Stephen Eastop, sxc.hu