Image

Paulus oppfordring i brevet er klar: Det finnes et liv etter døden. Jesus kommer tilbake. Alle Jesus-etterfølgere trenger å være forberedt til den dagen.

Bakgrunn:

Paulus og Silas besøkte menigheten på sin andre misjonsreise. Paulus bodde en stund i Tessaloniki og der vokste det frem en menighet. Etter et uventet opprør måtte Paulus, etter løslatelse fra fengsel, reise videre. Timoteus kom inn i menigheten der han styrket og oppmuntret forsamlingen. Timoteus rapporterte om dette til Paulus og ut i fra dette ble det første brevet skrevet. Brevet er et av Paulus’ eldste brev, fra år 51 e. Kr.

Tilbakeblikk (Kap. 1 – 3)

Paulus er takknemlig til tessalonikerne for mottakelsen han fikk, de tok imot budskapet som Guds sanne ord og fikk en sterk tro, som ble kjent i området. Paulus trøster dem med at han er med dem med hjertet sitt.

Råd for fremtiden (Kap. 4 – 5)

Ikke ha sex med andre enn ektefellen, vær gode og vis kjærlighet til hverandre og ikke lur deg unna arbeid. Paulus opplyser om at de som dør i troen på Jesus skal stå opp igjen og også da være sammen med Jesus. Det finnes et nytt liv etter døden. Men akkurat når Jesus kommer igjen og skal hente de troende hjem til Himmelen vet ingen, derfor oppfordres alle til å være klar og forberedt til enhver tid.

Sentralt vers:

«Vær glade uansett, be hele tiden, takk Gud uansett hva som skjer. Dette er måten Gud ønsker at de som tilhører Jesus skal leve.» (Kap 5:16-18, fritt oversatt fra The Message)

Foto: Joe Murph, sxc.hu