Image

Religion blir ofte brukt som et middel av mennesker for å skaffe seg makt og penger. Slike ting har ingenting med Gud å gjøre. I bibelen ser vi at Gud sender profeter for å avsløre korrupsjon, urettferdighet og løgn. Amos var en slik profet.

Amos var en mann som forsvarte de fattige som ble undertrykt, og anklaget de rike med makt som brukte Guds navn til å lovliggjøre sin egen synd. Amos lot seg ikke påvirke av personer med makt, men talte det han hørte fra Gud.

Bakgrunn

Amos levde omlag 760 år f.Kr. Det var på den tiden Ussia var konge i Juda og Joasj var konge i Israel (1:1). Han var en fattig gjeter fra Tekoa i Juda (1:1). Boka innholder profetiske budskap som Amos fikk om Israel. Amos profeterte i en tid der Israel hadde økende velstand. Israel vokste seg sterkt og andre land i nærheten ble ikke betraktet som trusler.

Gud straffer urett

Amos starter med å refse syndene til nabofolkene rundt Israel. De har drept gravide kvinner for å utvide landgrenser (1:13) og solgt rettferdige mennesker for penger (2:6). Amos refset også Israel for å nekte å følge Guds rettledning, og la seg føre vill av nabofolkenes avguder (2:4). Han kritiserer også rike som har undertrykt fattige mennesker. «Dere tråkker småkårsfolk ned og krever korn i avgift av dem» (5:11). Amos er veldig klar i sin tale og sier at ingen skal slippe unna med den uretten de har gjort. Han skriver at selv om de gjemmer seg på en fjelltopp eller på havets dyp, vil Gud finne dem (9:1-4).

Håp om frelse

Store deler av boken handler om om synd og straff for synder. Men Guds ønske er ikke å straffe ondskap, men å avverge ondskap. Derfor profeterer Amos: «Så sier Herren til Israels ætt: Søk meg, så skal dere leve!» (5:4). Dette er det eneste som hjelper. Det hjelper ikke å dra til andre byer eller steder. Det eneste som hjelper er å søke Gud.

Oversikt:

A Dom over nasjonene. (Kap. 1:1 – 2:5)
B Dom over Israel. (Kap. 2:6 – 6:14)
C Fem syner av Israels dom. (Kap. 7:1 – 9:10)
D Gjenreisning for Israel. (Kap. 9:11 – 9:15)

Foto: Kathryn McCallum, sxc.hu