Image

Daniel var noe utenom det vanlige. Ikke bare var han statsminister og anerkjent vitenskapsmann i et av datidens største imperier i verden. Han var også kjent for å være profet, det vil si en som hører fra Gud. Han var et levende eksempel på at Gud kaller på og kan bruke alle typer mennesker, enten de har viktige samfunnsposisjoner eller tilhører grasroten i samfunnet.

«Vi har ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe å si på hans gudsdyrkelse.» (Kap. 6:6)

Bakgrunn

Daniel liv strakte seg gjennom hele perioden på 70 år i fangenskap i Babylon. Han kom fra en adelig familie (1:3), og ble bortført da kong Nebukadnesar inntok Jerusalem i 605 f.Kr. Han ble trolig født mens Josjia var konge i Juda. Den andre tidfestelsen av Daniels liv er i 10:1, hvor kong Kyros av Persia var i sitt tredje regjeringsår. Kyros ble konge i Persia i 539 f.Kr. Daniel regnes som forfatter av boken.

Bokas oppbygning

Daniels bok kan deles i to deler. Kapittel 1 til 6 handler om Daniels liv. De fem første kapitlene beskriver hvordan han blir bortført som fange til Babylon, hvor han ender opp som en av de nærmeste rådgiverne til kong Nebukadnesar. Etterhvert nedkjemper perserne det babylonske riket, og Daniel får også en posisjon tilsvarende statsminister i persernes rike. Kapittel 7 til 12 handler hovedsaklig om Daniels profetiske syner og drømmer parallelt med hans liv i det babylonske og det persiske riket.

Daniel i løvehulen

En av de mest kjente historiene fra Daniels bok er når Daniel ble kastet i løvehulen. Daniel var en av de tre nærmeste rådgiverne til kongen i det persiske riket. Men siden han var dyktigere enn de andre rådgiverne til kongen, ble de misunnelige på ham. For å få ham fjernet, innførte de en meningsløs regel om at alle måtte tilbe kongen. Daniel nektet å tilbe noen andre enn Gud, og måtte dermed straffes i henhold til loven. Dette førte til at han ble kastet i løvehulen. Men Gud sendte en engel og berget Daniel fra de sultne løvene.

Daniel levde i en verden hvor mye handlet om makt, posisjoner og penger – ikke ulik vår tid. Men Daniel ville ikke være til salgs, eller gå på kompromiss med det han trodde på. Han ville være trofast mot Gud, selv om det medførte motstand og forfølgelser.

Oversikt:

A Daniels liv (Kap. 1 – 6)
B Daniels syner (Kap. 7 – 12)

Foto: John Philip, sxc.hu