Image

Godt lederskap krever visdom, mot, brennende engasjement og hjelp fra Gud. Det er Nehemja et godt eksempel på. Fra å være munnskjenk hos den persiske kongen (ta smaksprøver av all maten kongen skulle spise), ble Nehemja øverste leder i Israel.

Ansvaret hans ble gjenreisingen av bymuren i Jerusalem. Gjennom Nehemjas lederskap blir ikke Jerusalem bare en by omgitt av høye murer, den blir også et sted med et velfungerende styresett og gode, sivile ordninger for folket som bor der.

Bakgrunn

Boken starter i Persia, der Nehemja mottar en sørgelig rapport om tilstanden til de jødene som har sluppet fri fra fangenskap og dratt tilbake til Jerusalem. Boken tar for seg det som skjer omtrent tolv år etter det som er beskrevet i boken Esra. De sju første kapitlene omhandler gjenoppbyggingen av bymuren rundt Jerusalem, mens de seks siste skildrer hvordan folket gjeninnfører Guds lov.

Jerusalem gjenoppstår til en fungerende by

Denne boken fungerer som lærebok i så vel byggeskikk som lederskap. Gjennom inderlig bønn til Gud, et brennende engasjement for sitt oppdrag, og med gode prinsipper for lederskap, klarte Nehemja sammen med folket å gjenreise bymuren i en rekordfart. På tross av både indre og ytre motstand ble bymuren reist på 52 dager! Et arbeid lederne ikke hadde klart å få gjort på de 90 foregående årene!

Men Nehemja brant ikke bare for murbygninger. I samarbeid med blant andre presten Esra fikk han gjeninnført lovene Gud hadde gitt folket, men som hadde blitt borte i fangenskapet i Babylon. Folket fikk erfare hvilken trofast Gud de hadde, og de inngikk derfor en ny avtale med Ham.

Sentralt bibelvers

”Femtito dager etter at vi begynte med arbeidet, stod muren ferdig, den tjuefemte dagen i måneden elul. Da alle våre fiender hørte om dette, og alle folkene omkring oss fikk se det, mistet de mye av aktelsen for seg selv og skjønte at det var med vår Guds hjelp dette verket var utført” (Kap. 6:15 – 6:16)

Oversikt

A: Nehemja får dra til Jerusalem (Kap 2:1-10)
B: Arbeidet med bymuren starter (Kap 3:1-32)
C: Indre forhold i Jerusalem kommer på plass (Kap 5:1-15)
D: Muren blir fullført 6:15-16
E: Loven blir funnet og lest høyt 8:1-12
F: Folket fornyer pakten med Gud 9:38
G: Nehemja irettesetter folket og følger opp pakten 13:4-31