Esra ledet arbeidet med gjenoppbyggingen

Boken Esra er en inspirerende beskrivelse av hvordan mennesker som har vært i fangeskap hos et fremmed folk, får sin frihet og får vende tilbake til landet sitt og gjenreise det. Samtidig er det en dramatisk fortelling om hvordan disse menneskene møter motstand blant naboer, og hvordan de må ta et knallhardt oppgjør med seg selv i sin omvendelse til Gud.

Bakgrunn

Esra utgjør sammen med bøkene Nehemja og Ester fortellingen om hvordan Israel, i tråd med det profeten Jesaja hadde sagt to hundre år tidligere, får vende tilbake til landet sitt etter fangenskapet i Babylon. Den er dermed en fortsettelse av historien beskrevet i krønikebøkene. De seks første kapitlene handler om arbeidet med å gjenreise templet i Jerusalem. De fire siste tar for seg hvordan Gud bruker Esra, en respektert prest som kjente Guds lover i detalj, til å gjenoppbygge folket både moralsk og åndelig.

Israel gjenreises

Mange har erfart at en byggeprosess kan ta lang tid, spesielt hvis ikke de nødvendige tillatelsene er på plass. Israels motstandere prøvde med både vold og makt å stoppe gjenreisingen av templet. Samtidig saboterte de prosessen med godkjenning av de nødvendige byggetillatelsene. Motstanden underveis hindret imidlertid ikke Gud fra å sørge for at folket klarte å ferdigsstille templet.

Men selv om den fysiske delen nå var på plass gjensto den viktigste gjenreisingen i Israel: den åndelige og moralske. Esra visste dette. Han hadde lært av historien at å holde seg nær til Gud var veien til beskyttelse mot fiendene. Årsaken til at Israel hadde havnet i fangenskapet i Babylon, var at de ignorerte Guds bud. Da Esra kom tilbake til Israel og så at folket heller ikke nå levde i tråd med Guds vilje, skjønte han at han måtte gripe inn å endre på det. Gjennom Esras inderlige bønn og tydelige undervisning, skjønte folket at de også trengte å ta oppgjør med livet sitt.

Sentralt bibelvers

Mens Esra lå gråtende foran Guds hus og bad og bekjente folkets synd, samlet det seg rundt ham en stor mengde israelitter, menn, kvinner og barn, og folket gråt sårt” (Kap 10:1)

Oversikt:

A: Jødene drar fra fangenskap og tilbake til Jerusalem (Kap 1:1-11)
B: Arbeidet på templet starter (Kap 3:8-13)
C: Byggingen av templet møter motstand og blir stoppet (Kap 4:1-24)
D: Templet blir gjenreist (Kap 5:1-17 og 6:1-15)
E: Esra kommer til Jerusalem (Kap 7:1-10)
F: Esras bønn og bekjennelse (Kap 10:1-4)

Foto: Vailiki, sxc.hu