Image

Denne boken er en historie om et folk som ikke vet hvem de vil være. Skal de identifisere seg med Bibelens gud, eller med nabofolkenes guder? Spørsmålet var ikke likegyldig for dem eller Gud. Når de valgte å gå sin egen vei, valgte de vekk Guds beskyttelse. Resultatet ble bortførelse av de mektige babylonerne.

Bakgrunn

2. kongebok fortsetter der 1. kongebok slutter, og forteller videre om konger og profeter i Israel i nord og Juda i sør i perioden før nasjonene blir ført i fangenskap. 1. og 2. kongebok var opprinnelig én bok, men den ble i senere tid delt for at det skulle bli lettere å finne fram i den. Boken dekker en periode på omtrent 300 år. Forfatteren antas å være Jeremia, men sannsynligvis benyttet han seg av flere forskjellige kilder.

Bortførelsen av Guds folk

I 2. Kongebok fortsetter det åndelige forfallet i både Israel og Juda. Boken begynner med profeten Elia og avslutningen av hans tjeneste. Elia blir rykket opp til himmelen i en storm, og hans personlige assistent, Elisja, tar opp stafettpinnen etter ham. I likhet med Elia, er Elisjas virksomhet som profet preget av mange mirakler. Blant annet går han tørrskodd over elven Jordan (2:14), helbreder sykdommer (5:10) og vekker folk opp fra de døde (4:35).

Videre forteller boken om kongene i Israel og Juda fram til rikene blir ført bort i fangenskap. Ingen av kongene i Israel følger Guds bud og lever etter hans vilje. Under kong Hoseas regjeringstid blir hovedstaden Samaria beleiret av assyrerne, og etter tre års beleiring inntar assyrerne Samaria og fører israelittene bort til Assyria. Dette skjer i år 721 f.Kr.

Kongene i Juda følger stort sett de samme sporene som Israels konger, men med noen unntak. Hiskia og Josjia er to konger som fjerner avgudsdyrkelsen og bringer forandring og fremgang for Juda. Dette er med på å bremse Judas vei mot undergang, men nye ugudelige konger overtar og avgudsdyrkelsen er i full gang igjen. Juda blir etter hvert lagt under babylonsk styre (586 f.Kr.), når kong Nebukadnesar inntar Jerusalem og tar med seg folket til Babylon.

Oversikt

A Elia og Elisja (1:13-20)
B Israel og Juda fram til bortførelsen av Israel (8:16-17)
C Juda fram til bortførelsen til Babylon (18-25)

Foto: Martin Walls, sxc.hu