Rut var trofast mot svigermoren sin

Ruts bok er en varm, romantisk fortelling som beskriver hvordan Rut, en hedningekvinne fra Moab, ble en del av Guds folk. Ikke bare det, men hun ble tippoldemoren til kong David og derfor også en av forfedrene til Jesus, verdens frelser.

Bakgrunn

Åpningsordene i Ruts bok setter boken inn i dommerperioden. Vi kan best betrakte den som et tillegg til Dommerboken. Bokens fire korte kapitler dekker en periode på rundt elleve år, som står i en herlig kontrast til volden og umoralen i denne perioden. Samuel blir vanligvis regnet som forfatter av boken.

Rut og Naomi

Ruts bok er en fortelling om trofast og livslang kjærlighet. Ruts svigermor Naomi, som bor som utlending i Moab, mister både ektemannen sin og begge sønnene sine. De eneste som er tilbake er hennes to svigerdøtre. Gjennom Ruts bok får vi innblikk i hvordan Rut trofast står med svigermoren sin igjennom den vanskelige perioden, og helt frem til Naomi hjelper henne å finne en ektemann, Boas.

Ekteskapet mellom Rut og Boas er også et eksempel på trofast kjærlighet. I Moseloven var det anvisninger for hvordan en skulle opptre hvis en mann døde uten å ha fått barn; den nærmeste slektningen skulle gifte seg med den avdødes kone. På den måten sørget man for at slekten ble videreført. Boas’ ekteskap med Rut er et vitnesbyrd om at Boas ønsket å være trofast mot Guds lov og mot ettermælet til sine slektninger.

Sentralt bibelvers:

«Men Rut svarte: «Du skal ikke overtale meg til å skille lag med deg og dra hjem igjen. For dit du går, vil jeg gå, og der du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» (Rut 1:16)

Oversikt:

A: Rut og Naomi vender tilbake til Betlehem (Kap 1:6 – 1:22)
B: Boas tar imot Rut (Kap 2:1-19)
C: Rut lurer seg inn til Boas om natten (Kap 3:1-13)
D: Boas og Rut gifter seg (Kap 4:1-21)

Foto: istockphoto.com