Josva beseiret Jeriko

Josvas bok beskriver kanskje verdens mest utradisjonelle krigstaktikk. Når israelittene skulle innta byen Jeriko, ba Gud musikere gå fremst i hæren i sju dager, og blåse i hornene. Gud ville teste om de stolte på ham. Josva og israelittene gjorde som Gud ba dem, og etter sju dager raste bymuren og Jeriko kunne inntas!

Josvas bok fortsetter der 5. Mosebok slutter, ved at Moses er død og Josva har overtatt ledelsen av israelittene. Handlingen i boka utspiller seg når Israel inntar landet Kanaan. Det løftet som Gud hadde gitt folket, om at de skulle få dette landet, var på randen av å gå i oppfyllelse. Tiden som nomadefolk var snart forbi, israelittene skulle bli en bofast nasjon.

Boken er sentrert rundt Josva og hans rolle som leder, og dekker omtrent 25 år av Israels historie. Josva døde i 1375 f.Kr. og boka sitt innhold er datert til 1400-1375 f.Kr., og den er sannsynligvis samlet og nedskrevet kort etter Josva døde. Forfatterskapet er ukjent, men noe har åpenbart blitt lagt til etter Josvas død.

Josva avsluttes med at hver stamme i Israel, som kommer fra Jakobs 12 sønner, får hvert sitt område i Israel. Før Josva dør 110 år gammel, oppmuntrer han hver stamme i Israel til å leve nær Gud.

«Frykt Gud. Tilbe ham helt og holdent. Bli kvitt de gudene som forfedrene deres tilba på den andre siden av elven og i Egypt. Dere skal tilbe Gud!» (Kap. 24:14, fritt etter The Message)

Mennesket Josva er et bilde på Jesus, og navnet hans betyr det samme som Jesus – «Herren frelser». Akkurat som Bibelen beskriver at Jesus leder sine etterfølgere inn i Guds rike, ledet Josva israelsfolket inn i landet Gud lovet dem.

Foto: Thomas Hamlyn-Harris, sxc.hu